Vihapuheen vastainen verkosto

Vihapuheen vastainen verkosto on Allianssin koordinoima verkosto vihapuheen vastaista työtä tekeville organisaatioille.

Verkostossa pyrimme etsimään keinoja vihapuheen leviämisen estämiseksi, puuttumisen helpottamiseksi sekä lainsäädännön ja valvonnan kehittämiseksi. Verkostossa on mukana yli 50 toimijaa, jotka edustavat kansalaisjärjestöjä, viranomaisia sekä nuoriso- ja kasvatusalaa. Kaikkia organisaatioita yhdistää se, että he toimivat aktiivisesti vihapuhetta vastaan.

Verkoston tavoitteena on tuoda hallinto, päättäjät ja kansalaisjärjestöt yhteen keskustelemaan vihapuheilmiöstä ja sen torjunnasta. Mukana on myös monia toimijoita, jotka tekevät ihmisoikeus- ja yhdenvertaisuuskasvatusta nuorten parissa.

Vihapuhe on monimutkainen ja vaikeasti hallittava ilmiö, jonka vähentämispyrkimyksissä meidän on yhdistettävä voimamme. Tervetuloa mukaan!

Verkoston toiminta

Vihapuheen vastainen verkosto kokoontuu kahdesti vuodessa ajankohtaisten asioiden äärelle. Verkoston viestintäkanavina toimivat sähköpostilista ja Facebook-ryhmä. Verkoston yhteisiä onnistumisia ovat olleet mm. Tästä saa puhua! - seminaari ja #EmmeVaikene-kampanja. Lisää yhteistyötä on varmasti luvassa! Jos haluat mukaan verkostoon, ota yhteyttä Allianssin yhdenvertaisuusasiantuntijaan Laura Heinoseen. Laura koordinoi verkoston toimintaa ja kertoo siitä mielellään lisää!