Verkostot ja ryhmät

Tervetuloa toimimaan koordinoimissamme nuorisoalan verkostoissa ja ryhmissä! Nuorisoalan verkostot ja ryhmät yhdistävät jäsenistöämme ja koko nuorisoalaa. Ne ovat yhteisen kehittämisen ja osaamisen jakamisen alustoja, joiden avulla yhteistyö lisääntyy ja päällekkäisyydet vähenevät. Ennen kaikkea verkostot ja ryhmät ovat yhteisöjä, joissa tuetaan muita ja innostutaan yhteisistä asioista!

Nuorisoalan ryhmät Facebookissa

Tervetuloa mukaan vapaamuotoisiin nuorisoalan ryhmiin! Nämä ryhmät eivät verkostojen tapaan kokoonnu säännöllisiin verkostotapaamisiin, mutta keskustelua teemojen ympärillä käydään Facebook-ryhmissä. Ryhmille voidaan kuitenkin tarpeen tullen järjestää tilaisuuksia, kuten koulutuksia ja webinaareja. Liity mukaan! Muistathan vastata ryhmän liittymiskysymyksiin, mikäli sellaisia on.

Nuorisoalan verkostot

Verkostotoiminta tarjoaa sinulle vertaistukea ja kontakteja, ideoita ja sparrausta työhösi, sekä mahdollisuuden kasvattaa ja kehittää osaamista yhdessä vastaavissa tehtävissä tai samojen teemojen kanssa työskentelevien nuorisoalan osaajien kanssa. Nuorisoalan organisaatioille verkostojen hyöty näkyy erityisesti työntekijöiden voimavarojen ja osaamisen lisääntymisen kautta. Verkostojen tavoitteena on myös turvata jatkuvuutta nopean työntekijävaihtuvuuden alalla.

Kaikki verkostomme kokoontuvat vähintään kaksi kertaa vuodessa. Verkostojen toiminnasta viestitään niiden omilla sähköpostilistoilla. Löydät alta lomakkeet, jolla voit liittyä tai erota verkostojen sähköpostilistoilta. Sähköpostilistoja päivitetään kerran viikossa. Verkostojen seuraavat tapaamiset löydät koulutus- ja tapahtumakalenteristamme.

Nuoret, rauha ja turvallisuus (2250) -verkosto

Verkoston tehtävä on edistää YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman Nuoret, Rauha ja Turvallisuus (2250) teemoja ja nuorten osallisuutta rauhantyössä. Verkosto on kaikille avoin ja vapaamuotoinen. Verkosto kokoontuu tarpeen mukaan, kuitenkin noin kerran kuukaudessa.

Nuorisoalan kansainvälisen vaikuttamisen verkosto

Tämä verkosto kokoaa yhteen nuorisoalalla kansainvälisen vaikuttamisen ja kansainvälisyyden parissa toimivia henkilöitä. Verkosto tekee vierailuja, vaihtaa tietoa ja sparraa toisiaan.

Osallisuuden vahvistajat

Osallisuuden vahvistajat -verkosto on nuorisoalan yhteinen ammattilaisverkosto, joka kokoaa osallisuuden parissa työskentelevät yhteen pari kertaa vuodessa. Verkosto kuulee asiantuntijapuheenvuoroja ja jakaa tietoa ja kokemuksia omista taustatahoistaan.

Osallisuuden vahvistajat -verkostoa koordinoivat osallisuuden parissa toimivat osaamiskeskukset, eli Allianssi ja Nuorten Akatemian, Opinkirjon ja Nuorisovaltuustojen liiton muodostama koalitio. Jos olet kiinnostunut liittymään Osallisuuden vahvistajiin, ole yhteydessä sähköpostilla verkoston ylläpitäjiin: Opinkirjossa Tiina Karhuvirta (tiina.karhuvirta@opinkirjo.fi) tai Allianssissa Silja Uusikankaaseen (silja.uusikangas@nuorisoala.fi).

Lisäksi Allianssi ylläpitää yhdessä osallisuuden osaamiskeskusten kanssa Osallisuuden vahvistajat -ryhmää Facebookissa. Ryhmä on suljettu, jotta keskustelu voisi olla avoimempaa. Mukana on jo yli 400 nuorten parissa toimivaa aikuista – liity sinäkin mukaan! Ryhmän löydät hakusanalla Osallisuuden vahvistajat tai alla olevasta linkistä. Pyydä saada liittyä ryhmään, niin ylläpito hyväksyy sinut tuota pikaa!

Vaikuttavuusverkosto

Vaikuttavuusverkosto on Allianssin koordinoima verkosto kaikille nuorisoalan vaikuttavuusasioiden parissa työskenteleville. Verkoston tavoitteena on saada parhaat käytännöt entistä laajempaan käyttöön, tarjota vertaistukea samojen teemojen parissa työskenteleville sekä antaa inspiraatiota vaikuttavuus- ja arviointityön vahvistamiseen nuorisoalalla. Verkostoon ovat tervetulleita kaikki, joiden työ- tai vapaaehtoistehtävät liittyvät vaikuttavuuden kehittämiseen nuorisoalan järjestöissä.

Varainhankintaverkosto

Nuorisoalan varainhankintaverkosto on Allianssin koordinoima nuorisoalalla varainhankinnan parissa työ- tai keskeisissä luottamushenkilötehtävissä toimiville suunnattu verkosto. Verkoston toiminta käynnistyi alkuvuodesta 2022 – tervetuloa siis mukaan luomaan käytäntöjä ja varmistamaan, että verkosto vastaa juuri sinun ja organisaatiosi tarpeisiin! Varainhankinnan kehittämiselle on nuorisoalalla kiistaton tarve, mutta väylä vapaamuotoiseen ja jäsenneltyynkin keskusteluun aihepiirin parissa nuorisoalalla toimivien kollegoiden kanssa on aiemmin puuttunut. Tämä verkosto vastaa erityisesti tähän tarpeeseen. Tarjolla on mielenkiintoisia alustuksia, hyvää keskustelua, yhteistä ideointia ja ajatusten vaihtoa sekä ajankohtaisen tiedon välittämistä.

Viestintäverkosto

Järjestämme neljä kertaa vuodessa viestintätapaamisen, johon ovat tervetulleita jäsenjärjestöjen ja toimialan viestintää tekevät kollegat. Viestintätapaamisissa käsitellään toimialan ajankohtaisia asioita, verkostoidutaan sekä kuullaan alustuksia ajankohtaisista teemoista. Vuodesta 2020 alkaen verkostotapaamiset pidetään erilaisissa viestintään liittyvissä vierailukohteissa.

Yhdenvertaisuusverkosto

Teetkö työtä yhdenvertaisuusteemojen parissa nuorisoalalla? Verkosto kokoontuu muutaman kerran vuodessa verkostotapaamisiin ja tapaa Allianssin suurtapahtumien yhteydessä. Tervetuloa mukaan!

Katso myös