Nuorten osallisuus

Osallisuus on yksi Allianssin arvoista.

Osallisuus on tärkeä arvomme ja edistämme kaikessa toiminnassamme nuorten osallisuutta. Osallisuus määritellään oikeutena saada tietoa, mahdollisuutena ilmaista oma mielipide ja vaikuttaa. Se on kokemus osallisuudesta osana yhteisöä. Vahvistamme nuorten osallisuutta kaikilla päätöksenteon tasoilla sekä tarjoamme aiheesta koulutusta ja tukea.

Lainsäädäntö velvoittaa edistämään lasten ja nuorten osallisuutta aktiivisesti. Nuorten vaikuttamismahdollisuuksista säädetään perustuslaissa, nuorisolaissa ja opetusta koskevissa laeissa sekä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa.

Tavoitteemme

  • Nuoret osallistuvat ja vaikuttavat kaikkien suurten yhteiskunnallisten uudistusten  tekemiseen yhdenvertaisesti muiden ikäluokkien kanssa. 
  • Nuorten vaikuttamiskanavat ovat monikanavaisia ja saavutettavia. Osallistumisen ja vaikuttamisen kynnystä madaltavia alustoja ja muita avauksia kokeillaan ja otetaan käyttöön. 
  • Äänestysikäraja ja vaalikelpoisuuden ikäraja kaikissa vaaleissa sekä kansalaisaloitteen allekirjoittamisen ikäraja lasketaan vähintään 16 ikävuoteen. 
  • Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus on osa koulutusjärjestelmää ja tavoittaa kaikki nuoret. Kansalaisyhteiskunta, puolueet ja oppilaitokset tekevät yhteistyötä nuorten poliittisen vaikuttamisen kasvattamiseksi.
  • Nuorivaikutusten arviointi otetaan osaksi kaikkea päätöksentekoa. Nuoret huomioidaan omana erityisryhmänään valmistelussa ja päätöksenteossa.
  • Nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa EU:n päätöksentekoon kaikilla tasoilla. Nuorten kuuleminen on sidottu EU:n päätöksenteon prosesseihin.

Nuorisoalan asiantuntijat ja yli sata nuorten ryhmää laativat yhteistyössä Uuden politiikan julistuksen, jossa on 61 konkreettista ehdotusta nuorten yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistamiseksi.

Kuva nuoresta selaamassa kännykkäänsä

Osallisuuden vahvistajat -verkosto

Allianssi ylläpitää yhdessä Opinkirjon kanssa Osallisuuden vahvistajat -verkostoa, joka on osallisuuden parissa työskentelevien ja aiheesta kiinnostuneiden avoin ammattilaisverkosto. Verkosto tapaa kasvotusten neljä kertaa vuodessa ja pitää tiiviisti yhteyttä Facebook-ryhmässä. Ryhmä on suljettu, jotta keskustelu voisi olla avoimempaa. Pyydä saada liittyä ryhmään! Ryhmän löydät hakusanalla "Osallisuuden vahvistajat".

nuorisovaalit tulos 2019

Potkua demokratiakasvatukseen

Allianssi tukee demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta opetuksessa, nuorisotyössä ja harrastustoiminnassa. Tunnetuimpia konseptejamme ovat valtakunnallinen äänestystapahtuma Nuorisovaalit ja nuorten yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemaviikko Politiikkaviikko.

Tarjoamme myös vaalien aikaan äänestyspäätöksen tueksi nuorten vaalikoneen ja paljon muuta kiinnostavaa materiaalia vaikuttamisesta. 

Allianssi-talon etuovet

Asiantuntijat tukenasi

Voit pyytää meiltä tietoa ja asiantuntijapuheenvuoroja nuorten vaikutusmahdollisuuksista, nuorten kuulemisesta ja nuorten osallisuuden kehittämisestä. Osallisuusasiantuntijana toimii Virva Viljanen (virva.viljanen@alli.fi). Ota rohkeasti yhteyttä! 

Nuorten osallisuutta koskevaan tuoreimpaan tutkimustietoon voit tutustua Nuorisotiedon kirjaston kautta.

Ajankohtaisen koulutustarjontamme löydät Allianssin koulutus- ja tapahtumakalenterista.