Nuorisoalaa yhdistävät verkostot

Allianssi kokoaa jäsenjärjestöjen ja nuorisoalan toimijoita ammatillisiin ja teemallisiin verkostoihin

Tervetuloa toimimaan Allianssin koordinoimissa nuorisoalan verkostoissa!

Verkostotyöhön panostamalla haluamme yhdistää jäsenjärjestöjämme ja koko nuorisoalaa. Verkostomme ovat yhteisen kehittämisen ja osaamisen jakamisen alustoja, joiden avulla yhteistyö lisääntyy ja päällekkäisyydet vähenevät. Ennen kaikkea verkostot ovat yhteisöjä, joissa tuetaan muita ja innostutaan yhteisistä asioista!

Verkostotoiminta tarjoaa sinulle vertaistukea ja kontakteja, ideoita ja sparrausta työhösi sekä mahdollisuuden kasvattaa ja kehittää osaamista yhdessä vastaavissa tehtävissä tai samojen teemojen kanssa työskentelevien nuorisoalan osaajien kanssa.

Jäsenjärjestöille ja muille organisaatioille verkostojen hyöty näkyy erityisesti työntekijöiden voimavarojen ja osaamisen lisääntymisen kautta. Verkostojen tavoitteena on myös turvata jatkuvuutta nopean työntekijävaihtuvuuden alalla.

Kaikki verkostomme kokoontuvat vähintään kaksi kertaa vuodessa ja kommunikoivat lisäksi esimerkiksi Facebook-ryhmissä. Alla voit tutustua tällä hetkellä olemassa oleviin nuorisoalaa yhdistäviin verkostoihimme. Verkoston sivulta löydät lisää tietoa verkoston toiminnasta ja sitä koordinoivan asiantuntijan tiedot.

 

Vuonna 2019 Allianssi koordinoi 10 eri verkostoa Tässä alla listattuna kaikkien verkostojen ajankohtaiset tapaamiset ja yhteystiedot verkoston koordinaattoriin Allianssissa.
Hoi sinä nuorisoalan järjestöä työksesi johtava pääsihteeri, toiminnanjohtaja tai muuntittelinen! Uusi, juuri teille tarkoitettu verkostomme kokoontuu livetapaamisten lisäksi internetissä, tervetuloa mukaan ryhmään!
Järjestämme pari kertaa vuodessa viestintätapaamisen, johon ovat tervetulleita jäsenjärjestöjen ja toimialan viestintää tekevät kollegat. Viestintätapaamisissa käsitellään toimialan ajankohtaisia asioita, verkostoidutaan sekä kuullaan alustuksia ajankohtaisista teemoista.
Osallisuuden vahvistajat -verkosto on järjestöjen yhteinen ammattilaisverkosto, joka kokoaa osallisuuden parissa työskentelevät yhteen pari kertaa vuodessa. Verkosto kuulee asiantuntijapuheenvuoroja ja jakaa tietoa ja kokemuksia omista taustatahoistaan.
Tapahtumatuottajien verkosto on Allianssin koordinoima nuorisoalan järjestöissä tapahtumia tuottaville suunnattu verkosto. Verkoston tavoitteena on järjestöissä toimivien tapahtumatuottajien osaamisen kehittäminen, työhön liittyvien kysymysten ratkominen vertaisuuden kautta sekä järjestöj
Teetkö työtä yhdenvertaisuusteemojen parissa nuorisoalalla? Tervetuloa mukaan yhdenvertaisuusverkostoon!