Nuorten vaalikone

Nuorten vaalikone on nuorisoalan yhteinen vaalikone, joka kokoaa yhteen nuoria koskettavia kysymyksiä ja teemoja. Olemme koordinoineet nuorten vaalikonetta jo vuosikymmenten ajan. Se on myös yksi maailman ensimmäisistä vaalikoneista.

Nuorten vaalikoneella on pitkät perinteet, sillä se oli Ylen vaalikoneen ohella toinen maailman ensimmäisistä nykyisenkaltaisista vaalikoneista. Ensimmäistä kertaa vaalikone julkaistiin vuonna 1996 Harava-nimellä. Kevään 2019 vaaleissa 100 000 nuorta äänestäjää etsi itselleen sopivaa ehdokasta ja puoluetta nuorten vaalikoneella. Vaalikonetta käytetään myös demokratiakasvatuksen tukena Nuorisovaaleissa, joihin osallistui edellisissä vaaleissa yli 800 oppilaitosta ympäri Suomen. 

Vaalikoneilla on tutkitusti suuri merkitys erityisesti nuorten äänestyspäätöksiin. Nuorten vaalikoneen kautta nuoret pääsevät tarkastelemaan ehdokkaita erityisesti nuorille tärkeiden teemojen ja kysymysten kautta. 

Vaalikone kuntavaaleissa 2021

Nuorten vaalikone kokoaa yhteen osoitteeseen nuorten näkökulmasta ajankohtaisimmat kuntapolitiikan kysymykset. Kuntavaaleissa 2021 vaalikone toteutettiin 33 järjestön yhteistyönä. Vaalikoneen kysymyksiä laadittiin avoimissa työpajoissa pohjautuen nuorille tehtyyn kuntavaalikyselyyn kesällä ja syksyllä 2020.

Vaalikoneeseen laadittiin 16 kysymystä 4 eri teeman mukaisesti. Kuntavaalikoneessa teemoja olivat kestävä tulevaisuus, osallistuminen ja vapaa-aika, hyvinvointi, koulutus ja työ. Vaalikonekysymysten laatiminen on aina valinta. Kysymyksiä voi olla vain rajattu määrä ja hyvä kysymys jakaa mielipiteitä. Lue blogi vaalikoneiden ongelmista ja merkityksestä nuorille.

Nuorten vaalikone avattiin äänestäjille 15.2. ja vaalikone herätti suurta huomiota julkaisun jälkeen sen ollessa ensimmäinen avattu vaalikone. Vaalikonetta käytettiinkin ensimmäisen vuorokauden aikana yli 29 000 kertaa. Avauspäivä oli vilkkainta käyttöaikaa, mutta vaalikonetta käytettiin tasaisen paljon koko aukioloajan. Piikkejä käyttäkerroissa oli havaittavissa Nuorisovaalien vaaliviikolla, ennakkoäänestyksen alettua, sekä vaaliviikonlopun aikana. Yhteensä vaalikonetta käytettiin 15.2.-14.6. aikavälillä lähes 190 000 kertaa.

Vaalikoneeseen vastasi yhteensä yli 9700 kuntavaaliehdokasta. Vaalikoneen teknisen toteutuksen teki Webscale.

Vuoden 2021 vaalikoneeseen vastanneiden ehdokkaiden vastausten tilastoja lyhyesti:

 • 98 % nuorten vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että Mielenterveyspalveluihin hakeutuneen nuoren on saatava apua viikon sisällä.
 • 95 % vastaajista oli täysin tai osittain sitä mieltä, että kunnan tulee päätöksillään ja toiminnallaan varmistaa, että jokaisella nuorella on mahdollisuus päästä monimuotoiseen lähiluontoon. 
 • Vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista 95 % olikin ainakin osittain samaa mieltä ja valmiita tarjoamaan vapaa-ajan tiloja maksuttomasti nuorten ja nuorisoalan toimijoiden käyttöön.
 • 93 % vaalikoneen vastaajista haluaa ainakin osittain mahdollistaa jokaiselle nuorelle vähintään yhden mielekkään ja maksuttoman harrastuksen.
 • Muita nuorille ja nuorisoalalle tärkeitä teemoja, joista nuorten vaalikoneeseen vastanneet ehdokkaat olivat ainakin osittain samaa mieltä, olivat kunnan asioista viestiminen nuoria kiinnostavalla tavalla (95 %), nuorisovaltuustojen puhe- ja läsnäolo-oikeus kunnanvaltuustossa, -hallituksessa sekä lautakunnissa (89 %), julkisissa ruokailuissa laadukkaiden kasvispohjaisten ruokien saatavuuden lisääminen (83 %) sekä alle 25-vuotiaille laadukkaiden seksuaaliterveyspalveluiden ja maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen (84 %).
 • Eniten erimielisyyttä oli kunnan ilmastoteoista ja Pride-liputuksesta.

Yhteistyössä:

 • Suomen Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
 • Aseman Lapset ry
 • Climate Move
 • Demarinuoret (Sosialidemokraattiset Nuoret ry)
 • Eettisen kaupan puolesta ry
 • Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS 
 • Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry
 • Invalidiliitto ry
 • Järvenpään nuorisovaltuusto
 • Kehittämiskeskus Opinkirjo
 • Kommunistinuoret ry
 • Lastensuojelun Keskusliitto
 • Mediakasvatusseura ry
 • Nuori kirkko ry
 • Nuorisoasuntoliitto
 • Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry
 • Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL)
 • Oripään kunta
 • Oulun nuorisovaltuusto ONE
 • STTK
 • Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto -SAKKI ry
 • Suomen Keskustanuoret ry
 • Suomen Lukiolaisten Liitto
 • Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry.
 • Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry
 • Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry
 • Suomen Setlementtiliitto ry
 • Suomen somalialaisten liitto, Nuorten verkosto -hanke
 • Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry
 • Svensk Ungdom
 • Vasemmistonuoret ry
 • Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto
 • YAD Youth Against Drugs ry

Katso myös