Demokratiakasvatus ja osallisuus

Nuorten osallisuus on kaikkea työtämme ohjaava arvo. Haluamme, että nuorilla on kokemus osallisuudesta ja kuulumisesta yhteisöön, oikeus saada tietoa sekä mahdollisuus ilmaista mielipiteensä ja vaikuttaa niin lähellä kuin laajemminkin yhteiskunnassa.

Lainsäädäntö velvoittaa edistämään lasten ja nuorten osallisuutta aktiivisesti. Nuorten vaikuttamismahdollisuuksista säädetään muun muassa perustuslaissa, nuorisolaissa, kuntia ja hyvinvointialueita koskevissa laeissa, opetusta koskevissa laeissa sekä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa.

Osallisuuspalveluihimme kuuluvat asiantuntijamme tarjoama tuki, asiantuntijapuheenvuorot, verkkokoulutus, vuosittain järjestettävät peruskoulutukset ja syventävät koulutukset sekä Osallisuuden vahvistajat -verkosto. Kehitämme myös uusia menetelmiä ja malleja, joilla nuorten äänen kuulumista yhteiskunnassa voi vahvistaa.

Lisäksi koordinoimme ja kehitämme demokratiakasvatuskonseptejamme Nuorten vaaleja, Politiikkaviikkoa ja Nuorten vaalikonetta. Demokratiakasvatukseen keskittyvän uutiskirjeemme voit tilata suoraan sähköpostiin.

Voit pyytää meiltä tietoa, asiantuntijapuheenvuoroja ja haastatteluja nuorten vaikuttamismahdollisuuksista, nuorten kuulemisesta, nuorten osallisuuden kehittämisestä sekä nuorten äänestysaktiivisuudesta. Jos voimme olla avuksi osallisuuden edistämiseen tai demokratiakasvatukseen liittyvissä kysymyksissä, ota ihmeessä yhteyttä!

Tapahtuma- ja koulutuskalenteristamme löydät ajankohtaiset osallisuuteen liittyvät tapahtumat ja koulutukset.

Lyyti-lomakkeella voit ilmoittautua Osallisuuden vahvistajat -verkoston sähköpostilistalle.

Allianssin palvelut on suunnattu nuorisoalan toimijoille ja järjestöjen osalta ensisijaisesti valtakunnallisille jäsenjärjestöille. Yhteisiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin voivat osallistua myös jäsenjärjestöjen jäsenten toimijat.

Tavoitteemme:

 • Nuoret osallistuvat ja vaikuttavat kaikilla päätöksenteon tasoilla sekä kaikkien suurten yhteiskunnallisten uudistusten tekemiseen yhdenvertaisesti muiden ikäluokkien kanssa. 
 • Osallisuuden ja osallistumisen eriarvoisuus kapenee. Osallisuuteen sekä sisäiseen kansalaispätevyyteen liittyvät erot kapenevat muun muassa sukupuolten ja eri
  sosioekonomisista taustoista tulevien nuorten välillä.
 • Nuorten vaikuttamiskanavat ovat monikanavaisia ja saavutettavia. Nuoret tavoitetaan mahdollisimman kattavasti huomioiden erilaiset lähtökohdat ja erityisesti
  haavoittuvassa asemassa olevat ja vähemmistöihin kuuluvat nuoret.
 • Nuorten äänestysaktiivisuus kasvaa ja nuorten ehdokkaiden määrä lisääntyy kaikissa vaaleissa.
 • Äänestysikäraja ja vaalikelpoisuuden ikäraja kaikissa vaaleissa sekä kansalaisaloitteen allekirjoittamisen ikäraja lasketaan vähintään 16 ikävuoteen
 • Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus on osa koulutusjärjestelmää sekä nuorisotoimintaa ja tavoittaa kaikki nuoret. Kansalaisyhteiskunta, julkishallinto, puolueet ja oppilaitokset tekevät yhteistyötä nuorten poliittisen vaikuttamisen kasvattamiseksi.
 • Nuorivaikutusten arviointi otetaan osaksi kaikkea päätöksentekoa. Nuoret huomioidaan omana erityisryhmänään valmistelussa ja päätöksenteossa.
 • Nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa EU:n päätöksentekoon kaikilla tasoilla. Nuorten kuuleminen on sidottu EU:n päätöksenteon prosesseihin.

Meiltä potkua demokratiakasvatukseen

Tuemme demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta opetuksessa, nuorisotyössä ja harrastustoiminnassa.

Tunnetuimpia konseptejamme ovat valtakunnallinen äänestystapahtuma Nuorten vaalit ja nuorten yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemaviikko Politiikkaviikko.

Tarjoamme myös vaalien aikaan äänestyspäätöksen tueksi Nuorten vaalikoneen ja paljon muuta kiinnostavaa materiaalia vaikuttamisesta. 

Kuntademokratiakortit

Tiedettävästi historian ensimmäiset kuntademokratiakortit julkaistiin syksyllä 2020. Kuntademokratiakortit on suunniteltu käytettäväksi nuorten eri ryhmien, kuten koulujen ja oppilaitosten, nuorisotilojen sekä erilaisten harrastusryhmien kuten partiolippukuntien ja muiden nuorten ryhmien käyttöön.

Korttipakka sisältää kahdenlaisia kortteja: faktakortteja ja tehtäväkortteja. Faktakortit kertovat miten demokratia kunnissa toimii. Tehtäväkorttien avulla syvennytään selvittämään faktoja omaan kotikuntaan liittyen. Tehtäväkorteissa on mukana myös muutamia haastavampia tehtäviä, jotka vaativat selvittämistä enemmän vaivaa. Kortteja voi käyttää haluamallaan tavalla: nostaa vuorotellen pakasta kortti ja keskustella kysymyksestä tai esimerkiksi rakentaa rastiradan korttien sisältöä apuna käyttäen.

Kuntademokratiakortit on tehty Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin ja Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton yhteistyönä. 

🕵️ Tutustu myös:

Koonnit: Nuoret vaaleissa

Katso myös