Demokratiakasvatus ja osallisuus

Nuorten osallisuus on kaikkea työtämme ohjaava arvo. Haluamme, että nuorilla on kokemus osallisuudesta ja kuulumisesta yhteisöön, oikeus saada tietoa sekä mahdollisuus ilmaista mielipiteensä ja vaikuttaa niin lähellä kuin laajemminkin yhteiskunnassa.

Lainsäädäntö velvoittaa edistämään lasten ja nuorten osallisuutta aktiivisesti. Nuorten vaikuttamismahdollisuuksista säädetään perustuslaissa, nuorisolaissa ja opetusta koskevissa laeissa sekä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa.

Osallisuuspalveluihimme kuuluvat asiantuntijamme tarjoama tuki, asiantuntijapuheenvuorot, verkkokoulutus sekä Osallisuuden vahvistajat -verkosto. Tarjoamme myös uusia menetelmiä ja malleja, joilla nuorten vaikuttamisen tietoja ja taitoja voi tukea. Voit pyytää meiltä tietoa ja asiantuntijapuheenvuoroja nuorten vaikutusmahdollisuuksista, nuorten kuulemisesta, nuorten osallisuuden kehittämisestä sek nuorten äänestysaktiivisuudesta. Jos voimme olla avuksi osallisuuden edistämiseen tai demokratiakasvatukseen liittyvissä kysymyksissä, ota ihmeessä yhteyttä!

Tapahtuma- ja koulutuskalenteristamme löydät ajankohtaiset osallisuuteen liittyvät tapahtumat ja koulutukset.

Allianssin palvelut on suunnattu nuorisoalan toimijoille ja järjestöjen osalta ensisijaisesti valtakunnallisille jäsenjärjestöille. Yhteisiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin voivat osallistua myös jäsenjärjestöjen jäsenten toimijat.

Tavoitteemme:

  • Nuoret osallistuvat ja vaikuttavat kaikkien suurten yhteiskunnallisten uudistusten tekemiseen yhdenvertaisesti muiden ikäluokkien kanssa. 
  • Nuorten vaikuttamiskanavat ovat monikanavaisia ja saavutettavia. Osallistumisen ja vaikuttamisen kynnystä madaltavia alustoja ja muita avauksia kokeillaan ja otetaan käyttöön. 
  • Äänestysikäraja ja vaalikelpoisuuden ikäraja kaikissa vaaleissa sekä kansalaisaloitteen allekirjoittamisen ikäraja lasketaan vähintään 16 ikävuoteen
  • Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus on osa koulutusjärjestelmää ja tavoittaa kaikki nuoret. Kansalaisyhteiskunta, puolueet ja oppilaitokset tekevät yhteistyötä nuorten poliittisen vaikuttamisen kasvattamiseksi.
  • Nuorivaikutusten arviointi otetaan osaksi kaikkea päätöksentekoa. Nuoret huomioidaan omana erityisryhmänään valmistelussa ja päätöksenteossa.
  • Nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa EU:n päätöksentekoon kaikilla tasoilla. Nuorten kuuleminen on sidottu EU:n päätöksenteon prosesseihin.

Nuorisoalan asiantuntijat ja yli sata nuorten ryhmää laativat yhteistyössä Uuden politiikan julistuksen, jossa on 61 konkreettista ehdotusta nuorten yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistamiseksi.

Meiltä potkua demokratiakasvatukseen

Tuemme demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta opetuksessa, nuorisotyössä ja harrastustoiminnassa.

Tunnetuimpia konseptejamme ovat valtakunnallinen äänestystapahtuma Nuorten vaalit ja nuorten yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemaviikko Politiikkaviikko.

Tarjoamme myös vaalien aikaan äänestyspäätöksen tueksi Nuorten vaalikoneen ja paljon muuta kiinnostavaa materiaalia vaikuttamisesta. 

Kuntademokratiakortit

Tiedettävästi historian ensimmäiset kuntademokratiakortit julkaistiin syksyllä 2020. Kuntademokratiakortit on suunniteltu käytettäväksi nuorten eri ryhmien, kuten koululuokkien, nuorisotilojen, erilaisten harrastusryhmien kuten partiolippukuntien ja muiden nuorten ryhmien käyttöön.

Korttipakka sisältää kahdenlaisia kortteja: faktakortteja ja tehtäväkortteja. Faktakortit kertovat miten demokratia kunnissa toimii. Tehtäväkorttien avulla syvennytään selvittämään faktoja omaan kotikuntaan liittyen. Tehtäväkorteissa on mukana myös muutamia haastavampia tehtäviä, jotka vaativat selvittämistä enemmän vaivaa. Kortteja voi käyttää haluamallaan tavalla: nostaa vuorotellen pakasta kortti ja keskustella kysymyksestä, tai esimerkiksi rakentaa rastiradan korttien sisältöä hyväksikäyttäen.

Kuntademokratiakortit on tehty Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin ja Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton yhteistyönä. 

🕵️ Tutustu myös:

Koonnit: Nuoret vaaleissa

Katso myös