Palvelut

Allianssin palvelut tukevat jäsenjärjestöjen ja koko nuorisoalan kehittymistä

Allianssi tukee ja kehittää nuorisotoimialaa erilaisten palveluiden avulla. Palvelumme on suunnattu jäsenjärjestöille, muille nuorisoalan toimijoille ja välillisesti myös nuorille.

Nuorisoalan järjestöjä pyritään tukemaan vastaamalla järjestöjen kysymyksiin, räätälöimällä koulutuksia ajankohtaisista teemoista sekä tuottamalla ajankohtaisinfoja tai webinaareja, aina kun niitä tarvitaan.

Järjestötyön tukea voit saada mm. talouteen, hallintoon, yhdenvertaisuuteen, osallisuuteen, johtamiseen, vaikuttavuuden mittaamiseen liittyvissä kysymyksissä. Asiantuntijamme auttavat mielellään! Oikean asiantuntijan löydät henkilökuntaesittelystämme.

Tuemme jäsenorganisaatioiden toimintaa vaikuttamistyön, viestinnän ja palveluiden kautta.
fist bump, viisi ihmistä, erilaisia käisä, rannekkeita, tatuointeja, kokouspöydän päällä

Nuorisoalan verkostot ja ryhmät

Kokoamme nuorisoalan toimijoita ammatillisiin ja teemallisiin verkostoihin. Verkostomme ovat yhteisen kehittämisen ja osaamisen jakamisen alustoja, joiden avulla yhteistyö lisääntyy ja päällekkäisyydet vähenevät. Sivulta löytyy listattuna myös kaikki Allianssin koordinoimat nuorisoalaa yhdistävät Facebook-ryhmät.

Kuva Nuori2020-tapahtumasta, jossa ihmiset keskustelevat

Tapahtumat ja koulutukset

Järjestämme vuosittain lähes 100 koulutusta ja tapahtumaa, joiden tavoitteena on nuorisoalan toimijoiden osaamisen kasvattaminen, järjestötoiminnan kehittäminen sekä nuorisoalan keskinäisen yhteistyön vahvistaminen.

Tapahtuma- ja koulutuskalenteri

Tiedot kaikista järjestämistämme tapahtumista ja koulutuksista löytyvät tapahtuma- ja koulutuskalenterista. Ilmoittautumiset tehdään kalenterin kautta. Kaikki tilaisuutemme ovat syrjinnästä vapaita alueita. Fyysisen esteettömyyden turvaamisen lisäksi tapahtumissamme huolehditaan siitä, että ilmapiiri on moninaisuutta kunnioittava.

Kuvassa useita ihmisiä käytävän varrella keskustelemassa.

NUORI – valtakunnalliset nuorisotyön päivät 

Seuraava NUORI-tapahtuma eli NUORI2021 – valtakunnalliset nuorisotyön päivät järjestetään Jyväskylän Paviljongissa 27.-28.5.2021.

Koulutustilaukset

Kehitämme tilauskoulutuskokonaisuuttamme ja toistaiseksi tuttu koulutusten tilaaminen on poissa käytöstä.

nuorisovaalit tulos 2019

Osallisuus

Osallisuus on tärkeä arvomme ja edistämme kaikessa toiminnassamme nuorten osallisuutta. Osallisuus määritellään oikeutena saada tietoa, mahdollisuutena ilmaista oma mielipide ja vaikuttaa. Se on kokemus osallisuudesta osana yhteisöä.

Vahvistamme nuorten osallisuutta kaikilla päätöksenteon tasoilla sekä tarjoamme aiheesta koulutusta ja tukea.

nuoria ulkona

Yhdenvertaisuus

Haluamme, että nuoret voivat hyvin. Siksi meille on tärkeää, että nuorisoalalla huomioidaan nuorten yhdenvertaisuus. 

Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia keskenään. Se tarkoittaa syrjimättömyyttä, mutta myös sitä, että toimintaa, palveluita ja ympäristöjä kehitetään ihmisten moninaisuus huomioivaksi.

Takkuaako OKM:n yleisavustushakemuksen tai -selvityksen täyttäminen? Tarvitsetko uusia näkökulmia järjestönne toiminnasta ja tuloksista kertomiseen tai ylimääräisiä silmiä laatimasi tekstin lukemiseen?
Allianssi-talon ulkonurkka

Allianssi-talo

Nuorisoalan kohtaamispaikka Itä-Pasilassa. Allianssi-talolta löytyy erilaisia kokous- ja koulutustiloja pieniin ja suuriin tapahtumiin jäsenjärjestöille sekä muille edulliseen hintaan. Tutustu kokous- ja koulutustiloihin täällä.

Nuorisotiedon kirjasto

Nuorisotiedon kirjasto palvelee kaikkia nuorisotietoa tarvitsevia ja nuorten kanssa työskenteleviä. Kirjasto- ja tietopalvelut ovat saatavilla sekä netissä että paikan päällä Allianssi-talossa.

Kolme nuorta nojaamassa toisiinsa

Kansainväliset palvelut

Kansainvälisen nuorisotyön ajankohtaisia asioita. 

TechSoup Suomen kautta järjestöjen, säätiöiden ja uskonnollisten yhdyskuntien on mahdollista säästää ohjelmistohankinnoissaan.