NUORTEN TYÖPAJOJEN OSALLISUUSKUUKAUSI

Allianssi ja Valtakunnallinen työpajayhdistys TPY yhdistävät voimansa nuorten osallisuuden ja demokratiataitojen vahvistamiseksi nuorten työpajoilla. Nuorten aktiivista kansalaisuutta tukevaa toimintaa järjestetään työpajoilla lokakuussa 2018.

Työpajojen valmentajat voivat toteuttaa Työpajojen osallisuuskuukausi -menetelmäoppaan avulla innostavia ja informatiivisia harjoituksia. Materiaali sisältää eri tasoisia toiminnallisia tehtäviä ja valmiiksi suunniteltuja sisältöjä, jotka on helppo toteuttaa yhdessä nuorten kanssa työpajatoiminnassa. Video-opastustuksen materiaalin hyödyntämiseen löydät täältä

Osallisuuskuukauden aikana työpajoilla on mahdollista järjestää yhteiskunnallista päätöksentekoa käsitteleviä vierailuja tai kutsua päättäjä kylään. Ohjeita vierailun järjestämiseen.

Osallisuutta ja demokratiakasvatusta nuorten työpajoille Tallenne (kesto 23 min) opastaa työpajavalmentajia osallisuuskuukauden materiaalien hyödyntämisessä. Saat konkreettisia vinkkejä ja uusia ideoita nuorten omien vaikuttamismahdollisuuksien käsittelyyn. 
Työpajojen osallisuuskuukausi -oppaaseen on koottu harjoituksia, joiden avulla on helppo toteuttaa nuoria innostava ja informatiivinen kokonaisuus omalla työpajalla. Kaikki harjoitukset ovat toiminnallisia, ja ne tuovat aktiivisen kansalaisuuden käsitettä lähemmäs nuorta.
Järjestäkää vierailu tai kutsukaa päätöksentekijä kylään työpajalle osallisuuskuukauden aikana! Tälle sivulle on koottu ohjeita erilaisten vierailujen järjestämiseen.

 

 

TPY:n ja Allianssin logot