Nuorisotyön tulevaisuus -ryhmä

Nuorisotyön tulevaisuus -ryhmä seuraa nuorisotyön ja -politiikan tulevaisuuden kehityssuuntia ja ilmiöitä ja vaikuttaa niihin. Ryhmä osallistuu ja nuorisotyön ja -politikan ennakointityöhön ja nuorisoalalle sopivien ennakointityökalujen löytämiseen ja jalkauttamiseen. 
Lisäksi ryhmä pääsee myös suunnittelemaan ensimmäistä kertaa toteutettavia nuorisoalan tilannekuvaseminaareja ja osallistumaan Nuorista Suomessa -julkaisun valmisteluun. Nuorisotyön tulevaisuus -ryhmä etsii 
jäsenikseen nuorisoalan asiantuntijoita ja osaajia järjestö-, kunta-, seurakunta- ja tutkimuskentältä.

Ryhmän puheenjohtajana toimii Hanna Koskenkangas ja sihteerinä Henni Axelin.

Ryhmän jäsenet:

Katja Günther
Jenni Helenius
Vilppu Huomo
Sari Hälinen
Erno Kääriäinen
Essi Miettinen
Janne Peltola
Sampo-Ilmari Tuhkalehto
Kimi Uosukainen