Vaikuttavuusverkosto on Allianssin koordinoima verkosto kaikille nuorisoalan vaikuttavuusasioiden parissa työskenteleville. Verkoston tavoitteena on saada parhaat käytännöt entistä laajempaan käyttöön, tarjota vertaistukea samojen teemojen parissa työskenteleville sekä antaa inspiraatiota vaikuttavuus- ja arviointityön vahvistamiseen nuorisoalalla. Verkostoon ovat tervetulleita kaikki, joiden työ- tai vapaaehtoistehtävät liittyvät vaikuttavuuden kehittämiseen nuorisoalan järjestöissä.

 

Tulevat tapaamiset:

21.01. 2021 klo 9.00 - 11.00/etäyhteys

Tapaamisessa kuulemme ensimmäisiä nostoja osaamiskeskus Kentaurin teettämästä järjestökentän vaikuttavuustyön kyselyn tuloksista, mietimme verkoston toimijoille yhteisiä vaikuttavuuden mittareita vuodelle 2021 ja suunnittelemme verkoston sisältöä ensi vuodelle.

Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Vaikuttavuusverkoston_tapaaminen_7173

Nuorisoalan vaikuttavuusverkosto Facebookissa