Allianssin nuorisovaihto

Allianssin nuorisovaihto edistää kultuurienvälistä oppimista ja globaalia ymmärrystä järjestämällä monipuolisia mahdollisuuksia ulkomailla työskentelyyn ja oppimiseen. Kauttamme voi lähteä vapaaehtoistyöhön, kielikurssille, töihin tai työssäoppimaan eri puolille maailmaa.

Vuosittain noin 200 osallistujaa lähtee Suomesta Allianssin nuorisovaihdon kautta ulkomaille saamaan kansainvälistä kokemusta, oppimaan uutta sekä kehittämään kielitaitoaan ja muita valmiuksiaan. Suomeen tulee vuosittain noin 300 kansainvälistä vapaaehtoista, joista suurin osa osallistuu paikallisten toimijoiden kanssa yhdessä järjestettäville 1-3 viikon vapaaehtoisleireille.  Teemme mielellämme yhteistyötä yleishyödyllisten hankkeiden ja organisaatioiden kanssa, jotka haluaisivat kansainvälisiä vapaaehtoisia omaan toimintaansa.

Suuri osa ohjelmistamme on suunnattu 18-30-vuotiaille, mutta varsinkin vapaaehtoisohjelmissa on vaihtoehtoja kaikenikäisille. Kohdemaita on noin 60 eri puolilla maailmaa. 

Allianssin nuorisovaihto toimii koordinoivana tahona EU-tuetussa Euroopan Solidaarisuusjoukot -ohjelmassa. Kauttamme tulee Suomeen Euroopan Solidaarisuusjoukot -vapaaehtoisia 2-12 kuukaudeksi eri paikallistoimijoiden hankkeisiin, esimerkiksi kansanopistoihin sekä liikunta- ja kulttuurialalle. Lisäksi järjestämme Euroopan Solidaarisuusjoukot -rahoituksella Suomessa parin viikon vapaaehtoistiimejä, joissa eri Euroopan maista tulevat nuoret tekevät osallistuvat paikallisen tapahtuman tai hankkeen toteuttamiseen yhdessä paikallisten asukkaiden kanssa.  Jos yhteistyö kiinnostaa niin otathan yhteyttä !

Allianssin nuorisovaihto koordinoi myös ammatillisen koulutuksen vastavalmistuneiden Ready for Life- hanketta sekä ammatillisen koulutuksen kasvatuksen ja ohjauksen alan opiskelijoiden Learn YoWo -hanketta.  Näissä Erasmus+ -ohjelmasta rahoitusta saavissa hankkeissa tehtävät kansainväliset työssäoppimisjaksot lisäävät opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden työelämätaitoja, valmiuksia monikulttuurisessa ympäristössä toimimiseen ja monia muita työelämässä ja muussa elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. 

Allianssin nuorisovaihto toimii kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Olemme mukana monissa yhteistyö- ja kehittämishankkeissa yhdessä nuorisoalan toimijoiden ja oppilaitosten kanssa. Aktiivitoiminnassame mukana olevat vapaaehtoiset osallistuvat tiedotus- ja koulutustoimintaan niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.  Tiedotamme Euroopassa ja etäämmällä olevista kansainvälistymismahdollisuuksista kouluvierailuilla, messuila ja tapahtumissa.

Lisätietoa Allianssin nuorisovaihdosta