Nuorisonpuolustuskurssi

Tältä sivulta löydät kootusti tiedon kurssin tavoitteista ja toteutuksesta sekä järjestäjän ohjeet.

Nuorisonpuolustuskurssi on toiminnallinen kokonaisuus, jonka tarkoituksena on tehdä nuorisoala ja nuorisotyö tutuksi sekä valtakunnallisen että paikallisen tason päättäjille eli heille, jotka päättävät nuorisoalan resursseista. Nuorisonpuolustuskurssin järjestävät oman alueensa nuorisotyön toimijat yhdessä.

Nuorisonpuolutuskurssi pilotoitiin Helsingissä keväällä 2020. Videolta löydät yleisesittelyn kurssista ja pääset kurkistamaan miltä näytti Helsingin kurssilla! Pilotoinnista voit lukea tarkemmin tältä sivulta.

Kaksi naista hymyilemässä seinän vieressä. Etualalla sumeita ihmisten hahmoja.

Nuorisonpuolustuskurssin tavoitteet

 • Osallistuttuaan kurssille päättäjä ymmärtää 
  • nuorisotyön roolin nuoren kasvun tukijana, 
  • nuorisotyön monipuoliset toteutustavat, 
  • nuorisotyön merkityksen sekä yhteiskunnalle että yksilölle 
  • ja nuorisotyön sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla vaatimat resurssit.
 • Nuorisotyön eri muodot ja toimijat näyttäytyvät toisiaan täydentävänä kokonaisuutena. 
 • Kurssin myötä nuorisotyön tunnettuus kasvaa mediassa sekä päätöksentekijöiden ja suuren yleisön keskuudessa.
 • Nuorisoalan suhteet paikallisiin vaikuttajiin vahvistuvat ja ymmärrys nuorisotyön arvostuksesta päätöksentekijöiden keskuudessa vahvistuu.
Henkilö istumassa tuolissa selin kameraan päin.

Toteutus 

Kurssi toteutetaan kolmen aamupäivän, iltapäivän tai illan mittaisena kokonaisuutena. Kaikki osiot toteutetaan nuorisotyön periaatteita ja toimintatapoja noudattaen, esimerkiksi eri nuorisoalan tiloissa ja tapahtumissa. Toteutusmuotojen myötä päättäjä pääsee näkemään ja kokemaan, millaista nuorisotyötä tekevien ammattilaisten ja vapaaehtoisten arki on, ja millaisia kokemuksia sekä tukea nuorille voidaan nuorisoalan kautta tarjota. 

Kurssikokonaisuuden muodostavat:

 • yhteinen aloitustapaaminen
 • kullekin päättäjälle räätälöity “työvuoro” nuorisoalalla
 • sekä yhteinen päätöstilaisuus

Aloitustapaaminen: Vieraillaan 1-3 nuorisotyön tilassa tai tapahtumassa. Käydään läpi kunnassa toteuttavan nuorisotyön kokonaisuus ja esitellään nuorisotyön suurimmat haasteet. Jaetaan osallistujille tutustumiskohteet ja kummit. 

“Työvuoro nuorisoalalla”: Osallistujat tutustuvat pienryhmissä tai yksin muutaman tunnin ajan valitsemaansa nuorisotyön muotoon yhdessä kummin kanssa ja osallistuvat toimintaan muiden aikuisten rinnalla. Työvuoron voi sopia joustavasti omien ja vierailukohteen aikataulujen mukaan. 

Yhteinen päätöstilaisuus: Iltanuotiohenkinen pohdinta nuorisotyön roolista ja merkityksestä sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Pyritään järjestämään niin, että tilaisuuden emännöi/isännöi esimerkiksi nuorisoalasta vastaava kunnan- tai kaupunginjohtaja. Tilaisuus rakentuu Erätauko-säätiön kehittämän Erätauko-keskustelumenetelmän ympärille. 

Nasima Razmyar puhumassa yleisön edessä turkoosia seinää vasten.

Case: Nuorisonpuolustuskurssi Helsingissä

Suomen ensimmäinen Nuorisonpuolustuskurssi järjestettiin pilotointina Helsingissä helmi-maaliskuussa 2020. Täältä löydät tarkemmin avattuna kurssin kulkua sekä sivun alareunasta ladattavan raportin Helsingin kurssista.

Erätauko-dialogin keltainen ohjelappu penkillä.

Haluatko järjestää Nuorisonpuolustuskurssin paikkakunnallasi?

Alla kattava lista Nuorisonpuolustuskurssin järjestämiseen tarvittavista materiaaleista, joiden avulla järjestät kurssin. Mallia kurssin järjestämiseen kannattaa ottaa myös Case Helsingistä.

Alla olevat materiaalit on koottu myös tähän kansioon.

Terveiset Erätauko-säätiöltä kurssien järjestäjille: Olisi hienoa kuulla miten Erätauko-keskustelunne meni! Ilmoita Erätauko-säätiölle (sähköpostitse: toni.kuoremaki@eratauko.fi) kuinka monta keskustelua olet järjestänyt ja millä otsikolla, sekä kuinka monta keskustelijaa osallistui mihinkin keskusteluun. Arvioi samalla, kuinka moni osallistujista oli sellaisia ketkä eivät yleensä välttämättä osallistu keskusteluihin.