Nuorisoalaa yhdistävät verkostot

Allianssi kokoaa nuorisoalan toimijoita ammatillisiin ja teemallisiin verkostoihin

Tervetuloa toimimaan Allianssin koordinoimissa nuorisoalan verkostoissa! Verkostotyöhön panostamalla haluamme yhdistää jäsenistöämme ja koko nuorisoalaa. Verkostomme ovat yhteisen kehittämisen ja osaamisen jakamisen alustoja, joiden avulla yhteistyö lisääntyy ja päällekkäisyydet vähenevät. Ennen kaikkea verkostot ovat yhteisöjä, joissa tuetaan muita ja innostutaan yhteisistä asioista!

Verkostotoiminta tarjoaa sinulle vertaistukea ja kontakteja, ideoita ja sparrausta työhösi, sekä mahdollisuuden kasvattaa ja kehittää osaamista yhdessä vastaavissa tehtävissä tai samojen teemojen kanssa työskentelevien nuorisoalan osaajien kanssa. Nuorisoalan organisaatioille verkostojen hyöty näkyy erityisesti työntekijöiden voimavarojen ja osaamisen lisääntymisen kautta. Verkostojen tavoitteena on myös turvata jatkuvuutta nopean työntekijävaihtuvuuden alalla.

Kaikki verkostomme kokoontuvat vähintään kaksi kertaa vuodessa ja kommunikoivat lisäksi esimerkiksi Facebook-ryhmissä. Alla voit tutustua tällä hetkellä olemassa oleviin nuorisoalaa yhdistäviin verkostoihimme. Verkoston sivulta löydät lisää tietoa verkoston toiminnasta ja sitä koordinoivan asiantuntijan tiedot.

Verkostojen tulevat tapaamiset ja ilmoittautumisohjeet löytyvät Allianssin tapahtumakalenterista.

Lisäksi kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna koordinoi verkostoja erityisesti kunnallisen nuorisotyön tueksi. Lisätietoa Kanuunan verkostoista löydät täältä.

Verkoston tehtävä on edistää YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman Nuoret, Rauha ja Turvallisuus (2250) teemoja ja nuorten osallisuutta rauhantyössä. Verkosto on kaikille avoin ja vapaamuotoinen. Verkosto kokoontuu tarpeen mukaan, kuitenkin noin kerran kuukaudessa.
Tämä verkosto kokoaa yhteen nuorisoalalla kansainvälisen vaikuttamisen ja kansainvälisyyden parissa toimivia henkilöitä. Verkosto tekee vierailuja, vaihtaa tietoa ja sparraa toisiaan.
Toiminta on suunnattu kaikille nuorisoalan järjestöissä toimiville puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille.
Talousverkosto on Allianssin koordinoima verkosto kaikille nuorisoalan järjestöissä talouden ja varainhankinnan kanssa työskenteleville. Tavoitteena on keskustella ajankohtaisista järjestöjen taloudellisiin toimintaedellytyksiin ja talouden parhaisiin käytänteisiin liittyvistä asioista.
Tapahtumatuottajien verkosto on Allianssin koordinoima nuorisoalan tapahtumia tuottaville suunnattu verkosto. 
Osallisuuden vahvistajat -verkosto on nuorisoalan yhteinen ammattilaisverkosto, joka kokoaa osallisuuden parissa työskentelevät yhteen pari kertaa vuodessa. Verkosto kuulee asiantuntijapuheenvuoroja ja jakaa tietoa ja kokemuksia omista taustatahoistaan.
Vaikuttavuusverkosto on Allianssin koordinoima verkosto kaikille nuorisoalan vaikuttavuusasioiden parissa työskenteleville.
Järjestämme neljä kertaa vuodessa viestintätapaamisen, johon ovat tervetulleita jäsenjärjestöjen ja toimialan viestintää tekevät kollegat. Viestintätapaamisissa käsitellään toimialan ajankohtaisia asioita, verkostoidutaan sekä kuullaan alustuksia ajankohtaisista teemoista.
Teetkö työtä yhdenvertaisuusteemojen parissa nuorisoalalla? Tervetuloa mukaan yhdenvertaisuusverkostoon! Verkosto kokoontuu muutaman kerran vuodessa verkostotapaamisiin, tapaa Allianssin suurtapahtumien yhteydessä ja keskustelee Facebookissa.
Seniorit on eräänlainen nuorisotyön alumniyhteisö, kuten Allianssin alumnit. Jäsenistömme tulee kuntien ja järjestöjen tehtävissä pitkään toimineista. Teemme yhteistyötä nuorisotyön edistämiseksi, alan perinnetiedon keräämiseksi sekä hiljaisen tiedon siirtämiseksi mm.