Hakemus- ja selvitysklinikka

Takkuaako OKM:n yleisavustushakemuksen tai -selvityksen täyttäminen?

Tarvitsetko uusia näkökulmia järjestönne toiminnasta ja tuloksista kertomiseen tai ylimääräisiä silmiä laatimasi tekstin lukemiseen?

Tule Allianssin hakemus- ja selvitysklinikalle saamaan sparrausta ja hiomaan yhdessä lomakkeet palautuskuntoon!

Hakemus- ja selvitysklinikalla järjestöt saavat palautetta yleisavustushakemuksesta/-selvityksestä sekä tukea ja vinkkejä lomakkeiden sisältöön ja viimeistelyyn. Sisältöä pääsette pohtimaan yhdessä kahden ja talousarviota/-raporttia yhden asiantuntijan kanssa. 

Hakemusklinikka järjestetään vuosittain syksyllä hieman ennen yleisavustushaun sulkeutumista ja selvitysklinikka vastaavasti keväällä. Klinikoilta saatte vinkkejä, tukea ja apua lomakkeiden täyttämiseen sekä oman toimintanne vaikutuksista kertomiseen.

Klinikalle varataan ryhmäaika, jos hakemukset ja selvitykset ovat teille jo tuttuja entuudestaan ja toivotte lisätsekkausta. Järjestökohtainen aika varataan, mikäli lomakkeet eivät ole tuttuja ja tarvitsette enemmän tukea. Näitä molempia aikoja tarjotaan aina muutama viikko ennen klinikan alkua, joten kannattaa seurata Allianssin uutisia! Tapaamisiin voi osallistua yksi tai useampi järjestön edustaja.

Lomakeluonnokset liitteineen on toimitettava 3-5 päivää etukäteen osoitteeseen kirjasto(at)alli.fi.

Saatiin konkreettiset ohjeet siitä, mihin hakemuksessa kannattaa kiinnittää huomiota. Myös tunnelma tapaamisessa oli kannustava ja kiva!

Allianssin työntekijät olivat perehtyneet huolella selvityksiin ja heillä oli hyvä näkemys ja tietämys ministeriön näkökannoista. Oli mukava saada sekä positiivista palautetta että muokkausehdotuksia.