Demokratiakasvatus ja osallisuus

Osallisuus on yksi Allianssin arvoista.

Nuorten osallisuus on kaikkea työtämme ohjaava arvo: nuorilla kokemus osallisuudesta ja kuulumisesta yhteisöön, oikeus saada tietoa sekä mahdollisuus ilmaista mielipiteensä ja vaikuttaa niin lähellä kuin laajemminkin yhteiskunnassa.

Lainsäädäntö velvoittaa edistämään lasten ja nuorten osallisuutta aktiivisesti. Nuorten vaikuttamismahdollisuuksista säädetään perustuslaissa, nuorisolaissa ja opetusta koskevissa laeissa sekä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa.

Osallisuuspalveluihimme kuuluvat asiantuntijamme tarjoama tuki, vierailupuheenvuorot, verkkokoulutus sekä Osallisuuden vahvistajat -verkosto. Tarjoamme myös uusia menetelmiä ja malleja, joilla nuorten vaikuttamisen tietoja ja taitoja voi tukea. Ole yhteydessä ja sovitaan tapaaminen! 

Tavoitteemme

  • Nuoret osallistuvat ja vaikuttavat kaikkien suurten yhteiskunnallisten uudistusten tekemiseen yhdenvertaisesti muiden ikäluokkien kanssa. 
  • Nuorten vaikuttamiskanavat ovat monikanavaisia ja saavutettavia. Osallistumisen ja vaikuttamisen kynnystä madaltavia alustoja ja muita avauksia kokeillaan ja otetaan käyttöön. 
  • Äänestysikäraja ja vaalikelpoisuuden ikäraja kaikissa vaaleissa sekä kansalaisaloitteen allekirjoittamisen ikäraja lasketaan vähintään 16 ikävuoteen. 
  • Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus on osa koulutusjärjestelmää ja tavoittaa kaikki nuoret. Kansalaisyhteiskunta, puolueet ja oppilaitokset tekevät yhteistyötä nuorten poliittisen vaikuttamisen kasvattamiseksi.
  • Nuorivaikutusten arviointi otetaan osaksi kaikkea päätöksentekoa. Nuoret huomioidaan omana erityisryhmänään valmistelussa ja päätöksenteossa.
  • Nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa EU:n päätöksentekoon kaikilla tasoilla. Nuorten kuuleminen on sidottu EU:n päätöksenteon prosesseihin.

Nuorisoalan asiantuntijat ja yli sata nuorten ryhmää laativat yhteistyössä Uuden politiikan julistuksen, jossa on 61 konkreettista ehdotusta nuorten yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistamiseksi.

Kuva nuoresta selaamassa kännykkäänsä

Osallisuuden vahvistajat -verkosto

Allianssi ylläpitää yhdessä Opinkirjon kanssa Osallisuuden vahvistajat -verkostoa, joka on osallisuuden parissa työskentelevien ja aiheesta kiinnostuneiden avoin ammattilaisverkosto. Verkosto tapaa kasvotusten neljä kertaa vuodessa ja pitää tiiviisti yhteyttä Facebook-ryhmässä. Ryhmä on suljettu, jotta keskustelu voisi olla avoimempaa. Pyydä saada liittyä ryhmään! Ryhmän löydät hakusanalla "Osallisuuden vahvistajat".

nuorisovaalit tulos 2019

Potkua demokratiakasvatukseen

Allianssi tukee demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta opetuksessa, nuorisotyössä ja harrastustoiminnassa. Tunnetuimpia konseptejamme ovat valtakunnallinen äänestystapahtuma Nuorisovaalit ja nuorten yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemaviikko Politiikkaviikko.

Tarjoamme myös vaalien aikaan äänestyspäätöksen tueksi nuorten vaalikoneen ja paljon muuta kiinnostavaa materiaalia vaikuttamisesta. 

Tilaisuuden osallsituja on kääntynyt ympäri tuolissaan ja näyttää rauhanmerkkiä.

Nuorten osallistuminen järjestöissä

Julkaisussa tuodaan esiin niin nuorten osallistumista järjestön päätöksentekoon ja hallitustyöskentelyyn, nuorten ryhmätoimintaan ja jaostoihin sekä luovia menetelmiä nuorten osallistumisen mahdollistajana. Lisäksi julkaisuun on koottu hyödyllisiä linkkejä ja vinkkejä osallisuustoiminnan kehittämiseen sekä hyviä käytäntöjä eri järjestöistä.

Nuorten osallistuminen järjestöissä -julkaisu on tehty yhteistyössä Valtion Nuorisoneuvoston kanssa vuonna 2017. Lue ja lataa Nuorten osallistuminen järjestöissä -julkaisu Issuu-julkaisupalvelussa.

Allianssi-talon etuovet

Asiantuntijat tukenasi

Voit pyytää meiltä tietoa ja asiantuntijapuheenvuoroja nuorten vaikutusmahdollisuuksista, nuorten kuulemisesta ja nuorten osallisuuden kehittämisestä. Osallisuusasiantuntijana toimii Virva Viljanen (virva.viljanen@alli.fi). Ota rohkeasti yhteyttä! 

Nuorten osallisuutta koskevaan tuoreimpaan tutkimustietoon voit tutustua Nuorisotiedon kirjaston kautta.

Ajankohtaisen koulutustarjontamme löydät Allianssin koulutus- ja tapahtumakalenterista.