Turvallisempi tila

Turvallisempi tila

Haluamme, että NUORI2022 Etkot-tapahtuman jokaisella osallistujalla on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ja tulla kohdelluksi taustastaan riippumatta. Avoimen vuorovaikutuksen, oppimisen ja kohtaamisen tavoitteet toteutuvat paremmin silloin, kun jokainen tulee kohdatuksi omana itsenään, eikä kenenkään tarvitse pelätä syrjintää tai häirintää. Siksi pyydämme osallistujia noudattamaan seuraavia periaatteita, joiden tarkoituksena on tehdä tapahtumasta hieman turvallisempi ympäristö toimia, taustasta riippumatta.

Ole avoin. Kohtaa uudet aiheet ja henkilöt ennakkoluulottomasti, ota jokainen vastaantuleva asia ja tilanne mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä.

Kunnioita. Anna toisille tilaa, kiinnitä huomiota sanavalintoihisi ja muista tapahtumien osallistujien moninaisuus. 

Älä oleta. Kunnioita jokaisen itsemäärittelyoikeutta äläkä tee oletuksia esimerkiksi sukupuolesta, taustasta tai perhesuhteista. 

Puutu. Mikäli todistat häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, älä jää sivustakatsojaksi. 

Kannusta. Ota vastuuta myös muiden osallistujien kokemuksesta. Kuuntele ja kannusta. 

Rentoudu. Erehtyminen ja kysyminen on sallittua. 

Häirintä on ihmisarvoa loukkaavaa käyttäytymistä, joka perustuu henkilön ominaisuuksiin. Häirintä voi olla rasistinen tai muu johonkin ryhmään kohdistettu vihapuhe sekä epäasiallinen tai syrjivä kohtelu. Seksuaalinen häirintä on sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta. Syrjintään, häirintään ja epäasialliseen kohteluun puuttuminen on jokaisen tehtävä.

Toimi näin, jos kohtaat häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua

Kaikenlainen häirintä tapahtumassa on kielletty, eikä siihen puuttuminen ole vain kohteen vastuulla. Voit kuitenkin ilmaista sinulle sopivalla tavalla, jos toisen henkilön toiminta sinua kohtaan tuntuu epämukavalta.  Jos koet häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, tai et ole varma onko kyse häirinnästä, voit aina olla yhteydessä tapahtuman häirintäyhdyshenkilöön tai muuhun henkilökuntaan. Teemme parhaamme, että tapahtuma säilyy turvallisena kaikille. 

Häirintäyhdyshenkilön tehtävä on neuvoa, tukea ja auttaa tapahtuman osallistujia. Häirintäyhdyshenkilöt toimivat myös moderaattoneina tapahtuman chat-alustalla. Häirintäyhdyshenkilö ei ole tuomari, eikä ryhdy koskaan toimenpiteisiin ilman asianomaisen lupaa. Keskustelut häirintäyhdyshenkilön kanssa ovat aina luottamuksellia. Häirintäyhdyshenkilöön saat yhteyden puhelimitse tai yhteydenottolomakkeen kautta, päivitämme nämä tiedot lähempänä tapahtumaa.


 

Aiheesta muualla