Ohjelma

NUORI2022 Etkot striimataan 16.9. klo 9.00-16.15. Ilmoittaudu mukaan täällä.

Etkot koostuvat kahdeksasta webinaarista, joista osallistujana voit valita itsellesi mieluisimmat. Huomioithan, että osa webinaareista striimataan yhtäaikaisesti. Katso tarkempi aikataulu ja ohjelmakuvaukset alta!

 

Välipalkki

 

9-9.15

Alkusanat

Allianssi-sali Allianssi
   
9.15-10.15

Miten turvaamme nuorisoalan rahoituksen? Tilannekuvaa ja ratkaisuja nuorisoalan toimijoille

Allianssi-sali Allianssi

 

Nuorisoalan rahoitus on haastettuna valtakunnallisella ja kunnallisella tasolla. Mitä voimme alalla tehdä rahoituksen turvaamiseksi? Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan tilannekuvasta sekä erityisesti rahoitusvaikuttamiseen kunnissa tarkoitetusta Nuorisonpuolustuskurssi-konseptista.

   
9.15-10.15

Nuorten kohtaaminen verkossa

Leiri Verke
 


Verkkonuorisotyötä on tehty jo pitkään, mutta mitä kaikkea verkkonuorisotyö onkaan monipuolisuudessaan juuri nyt? Ohjelmassa käsitellään sitä, miten somessa kannattaa tehdä ja toteuttaa verkkonuorisotyötä ja miten sen laadukkuutta, sisältöä sekä näkyvyyttä voidaan parantaa.

   
10.30-11.30

Koronakriisin vaikutukset nuorisotoimialaan

Leiri Valtion nuorisoneuvosto 

 


Koronapandemiaa ja sen vaikutuksia on tutkittu nuorten näkökulmasta, muttei nuorten kanssa toimivien. Keväällä 2020 puhjennut koronapandemia ja siitä johtuneet poikkeusolot ja rajoitukset vaikuttivat monin tavoin myös nuorisotoimialaan. Nuorisotyön kentän piti koronan myötä omaksua lyhyessä ajassa uusia tapoja toteuttaa työtään, kun suuri osa työstä siirtyi verkon eri alustoille. 

Valtion nuorisoneuvosto on kartoittanut koronapandemian ja sitä seuranneiden rajoitustoimenpiteiden vaikutuksia nuorisotoimialaan. Ohjelmassa päästään pohtimaan nuorten kanssa toimivien näkökulmasta mm. sitä, miten toiminta ja resurssit muuttuivat, mikä nuorisotyön ja -toiminnan rooli on jatkossa nuorten hyvinvoinnin turvaamisessa, sekä miten nuorisotyössä ja -toiminnassa voidaan varautua tällaisiin poikkeustilanteisiin.

   
11.30-11.45
Tauko
   
12.30-13.30

Nuorten nettirikokset - miten ammattilaiset voivat tukea ja auttaa nuoria?

Leiri Rikosuhripäivystys
 


Sosiaalinen media on tärkeä osa nuorten hyvinvointia ja sosiaalisia suhteita. Nettirikollisuus lisääntyy netin käytön laajentuessa ja nuoret kohtaavat nykyään paljon erilaisia netissä tapahtuvia rikoksia. On tärkeää osata tunnistaa nettirikokset ja tietää, kuinka niiltä voi suojautua. Ohjelmassa saat tietoa nuorten kohtaamista nettirikoksista. Luento tarjoaa käytännön vinkkejä siihen, miten nuorisoalan toimijat voivat ottaa puheeksi nettirikokset nuorten kanssa ja kuinka uhriksi joutuneita nuoria voi käytännössä auttaa ja tukea. Ohjelma sisältää myös materiaalivinkkejä teemaan liittyen.

   
12.30-13.30

Nuorisotyöntekijä on mielenterveyden edistäjä

Leiri        Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry

 


Mielenterveys liittyy kaikkien meidän elämään ja erittäin olennaisesti kaikkien nuorisotyötä tekevien työhön. Mutta mitä mielenterveys ja sen edistäminen oikeastaan on ja miten voisimme omassa työssämme paremmin tukea nuorten mielenterveyttä? 

Yeesi ry:n ohjelmassa kuulemme nuorisotyöntekijöiden omia näkemyksiä siitä, miten heidän työssään näkyy nuorten mielenterveyden edistäminen. Opit hahmottamaan oman merkityksesi nuoren mielenterveyden edistäjänä. Saat tietoa mielenterveydestä ja konkreettisia vinkkejä siitä puhumiseen nuorten kanssa.

   
13.30-13.45
Tauko
   
13.45-14.45

Yhdenvertaisuuden arviointityökalu 

Allianssi-sali Rauhankasvatusinstituutti 
 

Ohjelma tarjoaa nuorisotyöntekijöille käytännöllisiä työkaluja nuorisotyön saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden parantamiseksi. Työkalu tuo esiin yhdenvertaisuutta koskevia tärkeitä kysymyksiä ja auttaa löytämään niihin vastauksia nuorten hyvinvoinnin tueksi. 

Ohjelmassa tarkastellaan yhdenvertaisuuden arvioinnin eri osa-alueita ja opitaan tunnistamaan nykypäivän haasteita sekä muutoksentekijöitä, jotka ovat olennaisia nuorten hyvinvoinnin tukemisen sekä inklusiivisen nuorisotyön kannalta. 

Työpajan osallistujat pääsevät tutustumaan nuorisotyön yhdenvertaisuuden toteutumisen arviointityökaluun ja kuulevat kokemuksia siitä, miten arvioinnin tulokset voivat muuttaa tapoja tehdä nuorisotyötä.    

   
13.45-14.45

”Pidä pallosta kiinni!” Tulevaisuustaidot ja tulevaisuusajattelu muuttuvassa maailmassa

Leiri Tampereen kaupungin sivistyspalvelut
 


Mitä ovat ne tulevaisuustaidot, joita nuoret tarvitsevat muuttuvassa, vaikeasti ennustettavassa maailmassa? Mitä nuorten tietoja ja taitoja kaikkien heidän kanssaan työskentelevien tulisi tukea ja vahvistaa? 

Tampereen kaupungin sivistyspalvelut tutustuttavat meidät tulevaisuustaitoihin, joita nykynuoret aikuistuessaan tulevat tarvitsemaan. Luento sisältää ajatuksia ja vinkkejä tulevaisuustaitotyössä helposti käyttöön otettavista materiaaleista ja menetelmistä.

   
14.45-15
Tauko
   
15-16 Nuorisotyö 2030-luvulla – millaista on tulevaisuuden nuorisotyö?
Leiri Karla Malm
 


Millaista on tulevaisuuden nuorisotyö ja miksi sen pohtiminen on tärkeää? 

Nuorisotutkija Karla Malm tarkastelee nuorisotyön kannalta keskeisiä kehityskulkuja, niiden avaamia kysymyksiä sekä erilaisia toimimisen tapoja. Tulevaisuuden nuorisotyötä käsitellään luennolla Humanistisessa ammattikorkeakoulussa toteutetun Tulevaisuuden nuorisotyön tekijät, paikat ja ympäristöt -hankkeen (2020-2021) tuloksiin pohjaten.

   
16-16.15 Loppusanat
Allianssi-sali Allianssi

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Lämpimästi tervetuloa mukaan NUORI2022 Etkoille!

Välipalkki

Aiheesta muualla