Allianssin julkaisut

Allianssi tuottaa nuorisoalalle monenlaista tietoa ja erilaisia julkaisuja.

Uusimmat aineistot on koottu tälle sivulle, ja muita Allianssin tuottamia materiaaleja pääsee selaamaan ja lukemaan IssuussaPainettuja julkaisuja voi tilata osoitteesta info@alli.fi.

Nuorisotyöstä.fi

Nuorisotyöstä.fi 🔗

Nuorisotyöstä.fi -sivustolle on koottu tuoreimpia tietoja suomalaisesta nuorisotyöstä kuntien, järjestöjen ja evankelis-luterilaisen kirkon perspektiivistä. Koska nuorisotyötä tehdään Suomessa aiempaa moniammatillisemmin ja yhteistyössä muiden alalla toimivien tahojen kanssa, halusimme Allianssilla luoda alustan josta eri toimijoiden tiedot ovat kootusti sekä helposti kenen tahansa käytettävissä! 

Nuorisotyön tavoitteena on, että jokainen nuori saavuttaa omien voimavarojensa ja näkemystensä mukaisen paikkansa yksilönä ja yhteiskunnan jäsenenä ja kokee elämänsä merkitykselliseksi. Nuorisotyössä edistetään nuorten hyvinvointia.
Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2017 -raportti kuvaa kunnallisen nuorisotyön viime vuosien kehitystä, nykytilannetta sekä hahmottelee nuorisotyön tulevaisuuden suuntia. Raportti kokoaa yhteen Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2017 -kyselyselvityksen tulokset.
Nuorista Suomessa -julkaisuun on koottu tilastotietoa nuorista, heidän elinoloistaan ja nuorisotyöstä Suomessa. Lähteinä julkaisussa on käytetty nuoria koskevia tilastoja ja julkaisuja.
Valtion Nuorisoneuvoston ja Allianssin julkaisussa Nuorten osallistuminen järjestöissä nuorten osallistumisen näkökulmia on kolme:
Allianssin ja Suomen Mielenterveysseuran yhteisen Nuorisotyön kriisivalmiuden kehittämishankkeen (2016-2018) tavoitteena oli löytää nuorten parissa työskenteleville tahoille yhteisiä keinoja ennaltaehkäist