Politikveckan

Politikveckan är en riksomfattande temavecka om samhällelig påverkan för unga. Politikveckan ordnas den 4–10 november 2019. Politikveckan uppmuntrar unga att bekanta sig med politik och att själva vara med och påverka. Politikveckan erbjuder även verktyg med hjälp av vilka vuxna kan tala om politik med de unga och tillsammans hitta på olika sätt att delta. Politikveckans program passar för alla ungdomsgrupper, och i synnerhet för årskurserna 7–9, andra stadiet, påverkansgrupper för unga samt ungas hobby- och fritidsverksamhet.

I år är temat för Politikveckan hur politiken kan förnyas: De unga får själva vara med och planera nya sätt att få sin röst hörd i samhället. Vilka frågor är viktiga för de unga och på vilket sätt borde de få vara med och påverka dessa?

  • De unga bekantar sig med temat genom ett grupparbete som pågår i 1,5 timme. I grupparbetena får de unga fundera på egna lösningar på hur politiken kan förnyas. Det är lätt att utföra grupparbetet genom Politikveckans anvisningar och material.
  • Resultaten av Politikveckan sammanställs till en del av Deklarationen för den nya politiken som offentliggörs under barnrättsveckan i november och överlåts till justitieministeriet.
  • Ett sätt att göra de ungas röst hörd är att ordna gemensamma dialoger mellan unga och beslutsfattare under Politikveckan. I materialet för Politikveckan hittar du anvisningar för hur ett diskussionstillfälle kan ordnas.

Anvisningarna och materialet för Politikveckan publiceras i oktober 2019. Anmälan till grupparbetet pågår fram till den 25 oktober.


Material och anvisningar 

Här hittar du anvisningar för Politikveckans grupparbete och dialogtillfället.


Grupparbetet

Du har väl kommit ihåg att anmäla dig till Politikveckans grupparbete? Om du ännu inte har anmält dig hittar du anmälningen här!

Förberedelser för grupparbetet

Ladda ner handledarens Powerpoint-presentation och grupparbetsmallarna nedan. För grupparbetet ska du skriva ut grupparbetsmallarna och vid behov dela ut pennor och mer papper till gruppmedlemmarna.

Handledarens PowerPoint-presentation

Grupparbetsmallarna

Så här skickar du in resultaten av grupparbetet

Resultaten av grupparbetet kan du lämna in här. Idéerna och förslagen från alla grupper som deltagit i Politikveckan sammanställs till en deklaration för den nya politiken som överlåts till justitieminister Anna-Maja Henriksson den 20 november 2019.
 

Dialogpaus-dialoger

Med Dialogpaus-stiftelsens anvisningar kan ni ordna en dialog som passar er tidtabell och sammansättning.

Förberedelser för dialogen

Nedan kan du ladda ner anvisningar för ledaren av diskussionen och anvisningar för dialogen. Det finns fyra olika dialogmallar: två för dialoger med endast ungdomar (45 min. och 75 min.) samt två för dialoger med både ungdomar och beslutsfattare (75 min. och 120 min.). Reservera ett lämpligt utrymme för dialogen och ordna utrymmet enligt anvisningarna. Bjud in beslutfattare till dialogen och försäkra dig om att de vet hurdant evenemang de är på väg till.

Anvisningar för ledaren av diskussionen

Anvisningar för dialogen

Inbjudan till beslutfattare

Till dialogerna som ordnas både för ungdomar och för beslutsfattare kan du bjuda in till exempel fullmäktigeledamöter eller tjänsteinnehavare från din kommun, riksdagsledamöter från din egen valkrets eller till exempel ordföranden för föreningar som är verksamma i din egen kommun!

Kontaktuppgifterna till kommunfullmäktigeledamöter och centrala tjänsteinnehavare hittar du på din egen kommuns webbplats. Kommunernas webbplatser hittar du här. Kontaktuppgifterna till riksdagsledamöter i din valkrets samt deras medhjälpare hittar du här.
 

Program

Politikveckan

4.11. kl. 11–13 och 6.11. kl. 17-19 Beslutsfattardialog om demokrati 

Under Politikveckan ordnar Allians och Dialogpaus-stiftelsen två offentliga demokratidialoger för två ungdomar och beslutsfattare i Helsingfors. Under dialogerna får ungdomarna och beslutsfattarna diskutera som jämlikar om hur demokratin kunde förnyas.

Till dialogerna väljs sammanlagt 20 ungdomar. Du kan också följa med dialogerna i en direktsändning på webben.

4.11. kl. 9–11 Helsinki Education Week deltar i Politikveckan

På måndagen under Helsinki Education Week ordnar Allians och Utvecklingscentralen Lärorik en gemensam workshop där elevgrupper från årskurserna 7–9 i grundskolan är välkomna med och fundera på hur politiken kunde förnyas. Lärarna har möjlighet att reservera plats för sin egen klass under evenemanget.

8.11. kl. 9-11 Riksdagens framtidsutskott, öppet möte

Framtidsutskottet tar emot Politikveckans utmaning i Lilla parlamentet i Riksdagen fredagen den 8 november där 80 ungdomar får vara med och diskutera om framtidens stora frågor.

Alla Politikveckans evenemang är tyvärr bara på finska. 

Barnrättsveckan

20.11 kl. 16 Justitieminister Anna-Maja Henriksson tar emot Deklarationen för den nya politiken

Resultaten från Politikveckans grupparbeten sammanställs i Deklarationen för den nya politiken som justitieminister och Politikveckans fadder Anna-Maja Henriksson tar emot under Barnrättsveckan. I deklarationen sammanställs ungdomarnas tankar om och förslag på hur politiken och det demokratiska systemet borde förnyas.

Minister Henriksson tar emot deklarationen och håller ett festtal under Barnkonventionens dag den 20 november kl. 16.
 

Vad är Politikveckan? 

Politikveckan är en temavecka för samhällelig påverkan som ordnades första gången 2018. Politikveckan riktar sig i synnerhet till ungdomar. I fjol riktades Politikveckan i synnerhet till årskurserna 7–9 och läroanstalter på andra stadiet, men i år har målgruppen utökats så att den gäller alla ungdomar i åldern 12–20 år, det vill säga även till exempel ungdomsfullmäktigeledamöter, idrottslag, hobbygrupper, arbetsverkstäder och kompisgäng!

Avsikten med Politikveckan är att de unga ska bekanta sig med politik och samhällelig påverkan och uppmuntras att delta. Politik påverkar allas vardag och det är viktigt att även de unga bli hörda och får delta i beslutsfattandet. Politikveckan försöker också få beslutsfattarna att beakta ungdomarna på ett allt aktivare sätt.

I Politikveckan 2018 deltog över 350 läroanstalter runtom i Finland. Under Politikveckan bekantade sig elever och studerande från olika utbildningsstadier med partier, beslutfattande och egna möjligheter att påverka både på kommunal och på riksomfattande nivå. I Helsingfors, Tammerfors och Uleåborg besökte städernas beslutsfattare läroanstalter i sin egen stad och lyssnade på de ungas bekymmer. Dessutom fick 10 niondeklassare från olika håll i Finland bekanta sig med riksdagen och justitieministeriet och träffa undervisningsministern. Över 2 000 ungdomar svarade på en enkät om deras förhållande till olika partier, röstande och andra sätt att påverka.

Samarbetspartner 

Faddrar för Politikveckan är undervisningsminister Li Andersson och justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Socialdemokratisk ungdom
European Youth Parliament Finland
Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf
Finlands kristdemokratiska unga
Centerns Studerandeförbund i Finland
Centerungdomarna
Samlingspartiets ungdomsförbund
Samlingspartiets Studerandeförbund
Kommunförbundet
Utbildningsstyrelsen
Lärorik
SAKKI ry
Finlands Gymnasistförbund
Förbundet för Finlands Ungdomsråd rf
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry
Finlands Scouter
De Gröna unga