Menetelmäopas

Työpajojen osallisuuskuukausi -oppaaseen on koottu harjoituksia, joiden avulla on helppo toteuttaa nuoria innostava ja informatiivinen kokonaisuus omalla työpajalla. Kaikki harjoitukset ovat toiminnallisia, ja ne tuovat aktiivisen kansalaisuuden käsitettä lähemmäs nuorta.

Oppaaseen on koottu harjoituksia kolmen eri otsikon alle. Ensimmäinen osio liittyy nuoren omaan arkeen ja vaikuttamisen mahdollisuuksiin lähiympäristössä. Toisessa osiossa keskitytään vaaleihin ja poliittisiin puolueisiin. Kolmas osio kannustaa tutustumaan ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin teemoihin.

Minun puolueeni -videosarja (s. 11) ja puoluevisailu (s. 13) on nyt päivitetty oppaaseen.

<< Takaisin OSALLISUUSKUUKAUDEN etusivulle