Valtteri Törmänen

Allianssin jäsenjärjestö(t), joka asettaa henkilön ehdolle
Vihreät Nuoret ry

Tehtävä(t), johon henkilö on ehdolla
Hallituksen jäsen

Mikä on mielestäsi Allianssin hallituksen keskeisin tehtävä?
Allianssin toiminnan ohjaaminen strategian mukaisesti ja nuorten yhteiskunnallisen aseman edistäminen. Lisäksi hallitus toimii tärkeänä linkkinä Allianssin jäsenjärjestöihin ja edustaa Allianssia sekä sen kantoja eri tilaisuuksissa.

Miksi haet Allianssin hallitukseen?
Haluan edistää nuorten osallisuutta, oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa ja parempaa tulevaisuutta eli laajemmin ajateltuna haluan edistää parempaa sukupolvipolitiikkaa. Näen Allianssin äärettömän hyvänä jatkumona omalla polullani nuorten aseman parantamisessa, sillä olen työskennellyt nuorten osallisuuden lisäämisen puolesta jo useamman vuoden ajan opiskelijaliikkeessä ja tänä vuonna valtakunnallisesti SAMOKin ja Vihreiden nuorten hallituksissa.

Ennen nykyisiä luottamustoimiani Helsingissä olen toiminut aktiivisesti erilaisissa luottamustehtävissä Oulun seudulla. Vuodesta 2012 lähtien olen toiminut korkeakoulussani, esimerkiksi tuutorina, koulutusalajärjestössä, edustajiston jäsenenä, opiskelijakunnan työhallituksessa ja puheenjohtajana kuin myös ammattikorkeakoulun hallituksessa, lautakunnissa, työryhmissä ja auditoinneissa. Tutuksi ovat tulleet niin strategia- kuin ohjelmatyön tekeminen, mutta myös itse operatiivinen toiminta. Oman mausteensa hommiin on tuonut vuosien varrella kunnallispolitiikka, jossa olen lobannut nuorten asiota, mutta myös tehnyt sekä yhdistysrakenteen että viestinnän kehittämistä.

Opiskelijaliikkeen ja politiikan lisäksi olen ollut edistämässä nuorten asiaa aktiivisesti myös Journalistiliiton puolella, jossa olen toiminut niin Pohjois-Suomessa kuin Helsingissäkin, mutta myös Barentsin alueen kansainvälisessä toimittajaverkostossa. Oma tavoitteena on ollut tuoda opiskelijat ja nuoret aidosti osallistetuksi liiton päätöksentekoon, samoin kuin lisätä heihin kohdistuvia resursseja. 

Monissa luottamustoimissani olen kerryttänyt osaamista useamman vuoden ajalta muun muassa täysipäiväisestä hallitustyöskentelystä, tapahtumista, viestinnästä, kouluttamisesta, toiminnan ohjauksesta, rekrytoinneista, erilaisista vaaleista, auditoinneista sekä edunvalvonnasta. Tuttuja ovat siis niin työntekijän rooli kuin toiminnan strateginen sekä operatiivinen johtaminen, mutta ennen kaikkea toiminnan kehittäminen.

Esimerkiksi tämän vuoden tehtävissäni opiskelijakuntien liitossa olen tehnyt järjestöllistäkehittämistä ja edistänyt menestyksellisesti nuorten ja opiskelijoiden osallisuutta yhteiskunnasta SAMOKin valtakunnallisen edustajistovaaliprojektin puitteissa ja tehnyt sen myötä laajasti yhteistyötä eri poliittisten järjestöjen sekä ammattiliittojen kanssa.

En lamaannu tai jää sanattomaksi uusissa ja vaikeissakaan tilanteissa, vaan olen sanavalmis, aikaansaava ja perehtynyt toimija, joka myös kuuntelee muita. Koen olevani oiva lisä Allianssin hallitukseen kokemukseni ja verkostojeni ansiosta.

Miten arvioit Allianssin toimintaympäristön muutoksia? Miten Allianssin tulisi niihin reagoida?
Peilaisin Allianssin toimintaympäristöä tulevaisuuden suurien trendien kautta, näistä vaikkapa Sitran määrittämät työn ja toimeentulon, demokratian ja talouden murros, miten ne vaikuttavat nuoriin ja yhteiskuntaan. Näen Allianssin roolin olla se kokoava voima, joka tuo vahvasti nuorten näkökulman näihin keskusteluihin. 

Toinen asia luonnollisesti on Allianssin ja koko nuorisotyön rahoituspohjan saaminen moraalisesti kestävämmälle pohjalle. Ei ole ideaalia, että rahoitus tulee käytännössä osin peliongelmaisten taskusta ja sen varaan on ongelmallista rakentaa tulevaisuutta, jos tavoitteena on vähentää ihmisten rahapelaamista. Huomioitavaa on myös uusi arpajaislaki samoin kuin Veikkauksen markkinaosuuden todennäköinen pieneneminen tulevaisuudessa, jotka vähentävät entisestään edunsaajille tulevaa pottia. Siksi toiminnalle olisi hyvä saada esimerkiksi valtion pääomituksen kautta vakaampaa tuloa ja lisäksi toiminnan rahoituspohjaa tulisi laajentaa esimerkiksi yrityspuolen yhteistyökumppaneilla.

Arvioi Allianssin strategian toteutumisen tilaa. Puuttuuko strategiasta nyt jotain keskeistä?
Allianssin strategia on varsin toimiva ja katsoo nuorisoalaa juuri oikeasta näkökulmasta. Arvot yhdenvertaisuudesta, osallisuudesta ja yhteistyöstä ovat juuri oikeat arvot joiden kautta kaikkea toimintaa tulee peilata. Myös roolit vaikuttavana, yhdistävänä ja palvelevana ovat juuri sitä mitä jäsenjärjestöt Allianssilta odottavat. Strategiasta ei siis mielestäni puutu mitään, mutta nostaisin mieluusti esiin vahvemmin aliedustettujen ryhmien huomioonottamisen toiminnassa, esimerkiksi ammatillisen koulutuksen piirissä olevien nuorten huomioimisen.