Riina Kasurinen

Allianssin jäsenjärjestö(t), joka asettaa henkilön ehdolle
AFS Intercultural Programs Finland ry
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto - Pohjola-Nordens Ungdomsförbund rf
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry
Suomen Opiskelija-Allianssi ry - OSKU ry

Tehtävä(t), johon henkilö on ehdolla
Varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen

Mikä on mielestäsi Allianssin hallituksen keskeisin tehtävä?
Allianssin hallituksen tärkein tehtävä on johtaa Allianssin toimintaa syys- ja kevätkokouksien välillä. Allianssin hallitus on ensisijaisesti johtava elin. Sen tehtävänä on tehdä linjaukset kokousten tekemien päätösten toimeenpanemiseksi. 

Miksi haet Allianssin varapuheenjohtajaksi?
Haen Allianssin varapuheenjohtajaksi, koska tunnen Allianssin, sen historian ja haluan olla tekemässä sen tulevaisuutta. 

Allianssin varapuheenjohtajan pitää tuntea Allianssin jäsenjärjestöt ja tietää, miten järjestö ja sen lähemmäs 30 työntekijää toimivat. Viiden vuoden kokemukseni erilaisista Allianssin luottamushenkilötehtävistä osallisuusryhmän jäsenenä (2014), osallisuusryhmän puheenjohtajana (2015-2016) ja nyt hallituksen ja työvaliokunnan jäsenenä (2017-nykyhetki) antavat tälle työlle erinomaisen selkänojan. 

Tehtäväni Allianssin jäsenjärjestöissä Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton hallituksessa (2013) ja varapuheenjohtajana (2014-2015), Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry:n hallituksessa (2016) ja Kokoomusnuorten liittohallituksessa (2016), ovat kasvattaneet omaa visiotani siitä, mihin suomalaista nuorisojärjestökenttää on kehitettävä.

Tulevan kahden vuoden aikana haluan tiivistää Allianssin ja sen jäsenjärjestöjen välistä vuoropuhelua. Allianssin historian ensimmäinen tavoiteohjelma tullaan todennäköisesti hyväksymään kevätkokouksessa vuonna 2019. Tavoiteohjelman laatimiseen tarvitsemme kaikki jäsenjärjestömme mukaan. 

Allianssin on myös kehitettävä palvelutarjontaansa. Allianssin palvelutarjonnan on vastattava niin pienten kuin suurienkin järjestöjen tarpeisiin. Tässä olemme jo viime vuosina ottaneet isoja harppauksia eteenpäin: pienten järjestöjen työntekijöiden yhteinen tyky-päivä ja verkostojen luominen ovat hyviä toimintatapoja. Työtä jäsenjärjestöjen tuntemisen ja tukemisen eteen on jatkettava - myös hallituksen osalta. 

Maailma muuttuu, ja niin myös me. Tulevan vuoden aikana on mahdollisesti jopa kolmet vaalit. Missiomme on tehdä vaaleista sukupolvipolitiikan vaalit. Vaalivuoteen Allianssilla on oltava varapuheenjohtaja, jolla on vankka edunvalvontatausta sekä hyvä nuorisojärjestökentän ja nuorisotyön tuntemus. 

Miten arvioit Allianssin toimintaympäristön muutoksia? Miten Allianssin tulisi niihin reagoida?
Allianssin toimintaympäristöön on vaikuttanut ja vaikuttavat kaksi keskeistä lakimuutosta. Ensimmäinen on jo arjessamme näkyvä nuorisolain uudistus ja Allianssin uusi osaamiskeskusrooli. Osaamiskeskustoiminta on muuttanut Allianssin toimintaa. Nyt käynnissä oleva kaksivuotinen rahoituskausi tulee määrittämään osaamiskeskusten muotoutumisen myös tulevaisuudessa. Osaamiskeskusneuvotteluissa onnistuminen syksyllä 2019 on tärkeää Allianssin tulevaisuuden kannalta. 

Toinen koko nuorisojärjestökenttään vaikuttava lakimuutos ja siitä seuraavat muutostarpeet tulevat arpajaislain toisen vaiheen lopullisista päätöksistä. Mahdollinen rahoituspohjan pieneminen asettaa järjestöille, Allianssi mukaan lukien, suuren muutostarpeen. Allianssin on oltava koko nuorisoalan rahoituksen puolustaja. On myös aktiivisesti kartoitettava uusia vaihtoehtoja rahoituspohjan laajentamiseen.

Allianssin on jatkossakin oltava aktiivinen toimija opetus- ja kulttuuriministeriön, Veikkauksen ja muiden yhteistyötahojen suuntaan. Allianssin rooli toimintaympäristön muutoksessa on toimia jäsenjärjestöjensä edunvalvojana. Allianssin tehtävä on tehdä nuorisotoimiala tunnetuksi ja näkyväksi sekä aktiivisesti edistää nuorisotyön ja etenkin nuorisojärjestöjen toimintaedellytyksiä valtakunnallisesti. 

Arvioi Allianssin strategian toteutumisen tilaa. Puuttuuko strategiasta nyt jotain keskeistä?
Kun viimeksi Allianssin strategiaa vuonna 2016 päivitettiin, olin mukana päivitystyössä osallisuusryhmän puheenjohtajana. Stregiset päätavoitteet sekä niiden alatavoitteet näkyvät nykyisin entistä vahvemmin toimintamme suunnittelussa sekä kohdentamisessa. Olen kokenut, että strategian tavoitetaso on tarpeeksi kunnianhimoinen.

Strategian suurin haaste on tavoitteiden mittaaminen. Tulevaisuuskuvaseminaarit ovat toimineet hyvin, mutta muu mittaus ontuu. Toimivien mittareiden kehittäminen niin strategialle kuin edunvalvonnalle on keskiössä tulevina vuosina.

Mitä toisit Allianssin johtoon? Mitkä ovat omat vahvuutesi ja kiinnostuksen kohteesi? Mikä Allianssin toimintaan ja toimintaympäristöön liittyvä ei niinkään kiinnosta? Missä Allianssin johtamiseen liittyvässä tehtävässä et ole vahvimmillasi?
Olen toiminut Allianssissa luottariryhmän jäsenenä, sen jälkeen kaksi vuotta ryhmän puheenjohtajana ja nyt lähes kaksi vuotta Allianssin hallituksessa sekä hallituksen työvaliokunnassa. Koen, että vahvuuteni Alliansssin varapuheenjohtajana on laaja järjestötaustani sekä monialainen kokemukseni Allianssista, allianssilaisista ja meidän jäsenjärjestöistämme.

Johtajana olen jämäkkä, empaattinen ja ratkaisuhakuinen. Allianssin hallituksen varapuheenjohtajan rooli on vaihdellut varapuheenjohtajan mukaan. Toivoisin tiivistä yhteistyötä Allianssin hallituksen johtamisessa puheenjohtajan ja hallituksen työvaliokunnan kanssa.

Jokaisessa järjestössä, ryhmässä tai tehtävässä, jossa olen toiminut, olen aina halunnut kehittää sen toimintaa. Olemme viime vuosina saaneet alulle muutoksen, joka nyt alkaa näkyä Allianssin toiminnassa. Haluan, että Allianssi on tulevaisuudessa järjestö, jonka toiminta on askeleen muita edellä. Tehtävänämme on toimia alan toiminnan edistäjänä. 

Kansainvälinen osaamiseni tulee osittain Allianssin ulkopuolelta. Taustatukijoissani on kuitenkin organisaatioita, jotka toimivat vahvasti kansainvälisellä kentällä. Uskon, että mahtavien kv-luottareidemme, jäsenjärjestöjemme ja työntekijöidemme avulla kv-asioihin on mahdollista pureutua heti vuoden alusta.