Ilmo Jokinen

Allianssin jäsenjärjestö(t), joka asettaa henkilön ehdolle
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Music Against Drugs ry
Nuorten mielenterveysseura - Yeesi ry
Nuorten Palvelu ry
Nyyti ry
Suomen Mielenterveysseura ry
YAD Youth Against Drugs ry

Tehtävä(t), johon henkilö on ehdolla
Hallituksen jäsen

Mikä on mielestäsi Allianssin hallituksen keskeisin tehtävä?
Rakentaa hyvä hallinto, jotta johdolla ja henkilöstöllä on työrauha omien tehtäviensä tekemiseen. Mahdollistaa hyvä johtaminen ja reagoida eri suunnista tuleviin muutostarpeisiin Allianssin pyrkimysten menestymisen mahdollistavalla tavalla.

Miksi haet Allianssin hallitukseen?
Haluan olla mukana rakentamassa kaikille nuorille mahdollisuutta hyvään nuoruuteen.

Miten arvioit Allianssin toimintaympäristön muutoksia? Miten Allianssin tulisi niihin reagoida?
Allianssin tulee varautua rahoituspohjan muutoksiin ja nähdä myös nykyisen rahoitusjärjestelmän negatiiviset, ongelmia aiheuttavat elementit. Allianssin tulee toimia nuorten eri syistä johtuvan eriarvoistumisen ja osallistumattomuuden vähentämiseksi sekä koko yhteiskunnassa näkyvän vastakkainasettelun purkamiseksi. Allianssin tulee ottaa kunnallinen nuorisotyö vahvemmin mukaan toimijaksi ja hyödynsaajaksi.

Arvioi Allianssin strategian toteutumisen tilaa. Puuttuuko strategiasta nyt jotain keskeistä?
Strategia on hyvä ylätason dokumentti, joka ohjaa riittävästi toimintaa. Strategian voi katsoa ainakin osin toteutuneen, kun katsoo eri tutkimuksia nuorten hyvinvoinnista. Strategiasta puuttuu melko pitkälti kunnallinen nuorisotyö, mutta tämä asia on korjaantumassa, jos uudet sääntöehdotukset hyväksytään.