Iiris Hynönen

Allianssin jäsenjärjestö(t), joka asettaa henkilön ehdolle
Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry

Tehtävä(t), johon henkilö on ehdolla
Hallituksen jäsen, hallituksen varajäsen

Mikä on mielestäsi Allianssin hallituksen keskeisin tehtävä?
Hallituksen tehtävänä on ohjata strategisesti Allianssin toimintaa ja taloutta. Hallitus tuo työskentelyyn omaa osaamistaan ja näkemyksiään järjestön kehittämisestä ja pitää huolen, että järjestön hyväksytty strategia pysyy kehitystyön keskiössä.

Miksi haet Allianssin hallitukseen?
Minulla on useiden vuosien kokemus nuoriso- ja opiskelijajärjestökentältä erilaisista tehtävistä, joissa osallisuus ja nuorten aktiivisuus ovat nousseet teemoiksi vuodesta toiseen. Lisäksi olen viittä vaille valmis sosionomi, joten jo ammatinkin puolesta Allianssin ajamat teemat ovat sydäntäni lähellä. Olen motivoitunut toimija, ja uskoisin tuovani Allianssin hallitukseen tehtävässä vaadittavaa osaamista.

Miten arvioit Allianssin toimintaympäristön muutoksia? Miten Allianssin tulisi niihin reagoida?
Nuorisojärjestökenttää haastaa tulevina vuosina erityisesti nuorisojärjestöjen valtionapujärjestelmän muutokset sekä siihen keskeisesti liittyvän rahapelimonopolin tulevaisuus. Allianssin tulee olla aloitteellinen ja aktiivinen toimija avustusjärjestelmän kehittämisessä ja olla omalla toiminnallaan varmistamassa, että avustusjärjestelmää kehitetään hyvässä yhteistyössä järjestöjen ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Allianssin tulee myös muuten olla aktiivinen nuorisopoliittinen toimija, joka ottaa kantaa ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Arvioi Allianssin strategian toteutumisen tilaa. Puuttuuko strategiasta nyt jotain keskeistä?
Strategia itsessään on hyvä ja toimiva kokonaisuus, joka luo riittävät puitteet Allianssin toiminnalle. Strategia ei myöskään sido liikaa järjestön päätöksentekoa ja mahdollistaa liikkumavaran tilanteissa, jossa Allianssin ja sen jäsenjärjestöjen toimintaympäristö muuttuu.