Hanna Niemi

Allianssin jäsenjärjestö(t), joka asettaa henkilön ehdolle
Suomen Demokratian Pioneerien Liitto ry (PINSKUT)
Vasemmistonuoret ry (Vanu)
Vasemmisto-opiskelijat ry (Vasop)

Tehtävä(t), johon henkilö on ehdolla
Hallituksen jäsen, hallituksen varajäsen

Mikä on mielestäsi Allianssin hallituksen keskeisin tehtävä?
Mielestäni hallituksen tärkein tehtävä on olla edistämässä lasten- ja nuorten hyvinvointia ja osallisuutta yhteiskunnassa. Käytännössä tämä tarkoittaa fiksuja päätöksiä, yhteistyötä ja huolehtimista Allianssin arvoista ja päämääristä. 

Miksi haet Allianssin hallitukseen?
Haen Allianssin hallitukseen, koska palo vaikuttaa lasten ja nuorten asioideen on edelleen vahva yli kymmenen vuoden vaikuttamistyön jälkeenkin. Allianssi on voima, joka kokoaa yhteiskunnallisesti merkitäviä tahoja yhteen, joiden missioni on myös vaikuttaa lasten ja nuorten elämään positiivisella tavalla. Tähän työhön haluan myös itse antaa panokseni myös Allianssin hallituksessa. Haluan kiinnittää myös huomiota lapsipolitiikkaan, sillä turvattu lapsuus johtaa turvattuun nuoruuteen. Pystyn tuomaan lapsinäkökulmaa niin työni kuin järjestötuntemukseni puolesta. 

Miten arvioit Allianssin toimintaympäristön muutoksia? Miten Allianssin tulisi niihin reagoida?
Nuorisojärjestöjen rahoitus on tuulinen mm. tulevan rahapeliuudistuksen myötä. Allianssin tulee ajaa koko nuorisotyönkentän asiaa pontevasti. Pienissä järjestöissä pienenevät avustusvarat todennäköisesti näkyvät mm. palkatun henkilöstön yhä yleistyvänä uupumisena, minkä vuoksi Allianssin on kehitettävä jäsenpalveluja esim. jäsenjärjestöjen työnohjauksen muodossa. Toimintakenttä jatkaa myös ammatillistumistaan, joka vaatii yhä enemmän ammattitaidon päivittämistä jotta työstä voi selviytyä hyvin ja pysyä kartalla kaikissa uusissa muutoksissa.

Arvioi Allianssin strategian toteutumisen tilaa. Puuttuuko strategiasta nyt jotain keskeistä?
Allianssi ei ole ottanut kantaa tarpeeksi lapsipolitiikkaan, vaikka nuorisolaki kattaa kaikki alle 29-vuotiaat. Tämä näkyy myös strategiassa. Allianssin olisikin kehitettävä järjestön moniäänisyyttä kattojärjestön yhdenvertaisuussuunnitelman edellyttämällä tavalla.