Ehdokkaat

Ehdokkaat Allianssin varapuheenjohtajaksi ja hallituksen jäseniksi syyskokouksessa 2018. Voit myös tutustua vaalivaliokunnan esitykseen hallituskokoonpanoksi!

Vaalivaliokunnan esitys hallituksen kokoonpanoksi

Mikäli syyskokous valitsee varapuheenjohtajaksi Riina Kasurisen:

Varsinainen jäsen Varajäsen
Lehtonen Mikael Hynönen Iiris
Malmi Katri Niiles Jaakko
Pursiainen Henna Jokinen Ilmo
Sundman Robert Törmänen Valtteri
Tiainen Miika Niemi Hanna

Mikäli syyskokous valitsee varapuheenjohtajaksi Henna Pursiaisen:

Varsinainen jäsen Varajäsen
Kasurinen Riina Jokinen Ilmo
Lehtonen Mikael Hynönen Iiris
Malmi Katri Niiles Jaakko
Sundman Robert Törmänen Valtteri
Tiainen Miika Niemi Hanna

Taustaksi vaalivaliokunnan esitykselle:

Vaalivaliokunta on esityksessään kiinnittänyt huomiota jäsenjärjestöjen edustavuuteen sekä hakijoiden osaamiseen ja motivaatioon. Edustavuutta on arvioitu henkilöä esittävien jäsenjärjestöjen perusteella; hakijoiden osaamista ja motivaatiota on arvioitu hakulomakkeella esitettyjen kysymysten perusteella. Edustavuutta arvioitaessa on huomioitu myös tehtävässään jatkavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi vaalivaliokunta on noudattanut esitystä tehdessään Allianssin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa.

Vaalivaliokunta on laatinut esityksen hallituskokoonpanoksi molemmille varapuheenjohtajaehdokkaille. Kokoonpano on lueteltu varsinaisten hallituksen jäsenten sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Syyskokouksessa on käsiteltävänä sääntöuudistus, jossa esitetään hallituksen koon pienentämistä yhdeksään. Vaalivaliokunta esittää hallitukseen erovuoroisten tilalle viittä varsinaista ja viittä varajäsentä. Esitys on nykyisten sääntöjen mukainen, mutta mahdollistaa myös sujuvan siirtymisen mahdollisiin uusiin sääntöihin siten, että kaudelle 2020-21 erovuoroisten tilalle valittaisiin neljä varsinaista ja neljä varajäsentä.

Vaalivaliokunnan puolesta lisätietoja antaa: vaalivaliokunnan pj Annakaisa Tikkinen, annakaisa.tikkinen@partio.fi

Ehdokkaat varapuheenjohtajaksi

Allianssin jäsenjärjestö(t), joka asettaa henkilön ehdolle AFS Intercultural Programs Finland ry Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto - Pohjola-Nordens Ungdomsförbund rf Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry
Allianssin jäsenjärjestö(t), joka asettaa henkilön ehdolle Akava ry Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry (asettaa ehdolle varapuheenjohtajaksi)

Ehdokkaat hallituksen jäseniksi

Listassa ovat mukana ehdokkaat sekä varsinaisiksi että varajäseniksi hallitukseen.

Allianssin jäsenjärjestö(t), joka asettaa henkilön ehdolle Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry Tehtävä(t), johon henkilö on ehdolla Hallituksen jäsen, hallituksen varajäsen
Allianssin jäsenjärjestö(t), joka asettaa henkilön ehdolle Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Music Against Drugs ry Nuorten mielenterveysseura - Yeesi ry Nuorten Palvelu ry Nyyti ry Suomen Mielenterveysseura ry YAD Youth Against Drugs ry
Allianssin jäsenjärjestö(t), joka asettaa henkilön ehdolle AFS Intercultural Programs Finland ry Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto - Pohjola-Nordens Ungdomsförbund rf Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry
Allianssin jäsenjärjestö(t), joka asettaa henkilön ehdolle Suomen Lukiolaisten Liitto ry Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry
Allianssin jäsenjärjestö(t), joka asettaa henkilön ehdolle Suomen Lähetysseura ry, Nuori Kirkko ry Suomen ekumeeninen neuvosto ry Suomen Kristillinen ylioppilasliitto ry Suomen NNKY-liitto ry
Allianssin jäsenjärjestö(t), joka asettaa henkilön ehdolle Suomen Demokratian Pioneerien Liitto ry (PINSKUT) Vasemmistonuoret ry (Vanu) Vasemmisto-opiskelijat ry (Vasop)
Allianssin jäsenjärjestö(t), joka asettaa henkilön ehdolle Suomen Lähetysseura ry Nuori Kirkko ry Suomen ekumeeninen neuvosto ry Suomen Kristillinen ylioppilasliitto ry Suomen NNKY-liitto ry
Allianssin jäsenjärjestö(t), joka asettaa henkilön ehdolle Akava ry Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry (asettaa ehdolle varapuheenjohtajaksi)
Allianssin jäsenjärjestö(t), joka asettaa henkilön ehdolle Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry Tehtävä(t), johon henkilö on ehdolla Hallituksen jäsen
Allianssin jäsenjärjestö(t), joka asettaa henkilön ehdolle Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry Nyyti ry Tehtävä(t), johon henkilö on ehdolla Hallituksen jäsen
Allianssin jäsenjärjestö(t), joka asettaa henkilön ehdolle Vihreät Nuoret ry Tehtävä(t), johon henkilö on ehdolla Hallituksen jäsen