Kansainvälinen nuorisopolitiikka -ryhmä

Kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmä vaikuttaa ja seuraa nuorten oikeuksiin liittyviä prosesseja sekä luo, ylläpitää ja kehittää kansainvälisiä verkostoja niin Euroopassa kuin globaalilla tasolla. 

Ryhmän keskeinen tehtävä on osallistua Allianssin kansainväliseen vaikuttamistyöhön kotimaassa ja kansainvälisillä areenoilla. Ryhmä tuo suomalaisten nuorten ääntä kuuluviin kansainvälisessä nuorisopolitiikassa ja pyrkii edistämään muun muassa Agenda2030 - sekä Nuoret, rauha ja turvallisuus -teemojen jalkauttamista sekä nuorten oikeuksien toteutumista. Vaikutamme EU:n tulevaan nuorisostrategiaan ja Erasmus+-ohjelman tulevaisuuteen. 

Kansainvälisen politiikan ryhmä toimii myös EU:n jäsennellyn vuoropuhelun kansallisena työryhmänä. Ryhmän jäseniltä edellytetään kokemusta kansainvälisestä toiminnasta sekä kiinnostusta oppia lisää kansainvälisestä nuorisopolitiikasta ja nuorten oikeuksista.

Luottamushenkilöiden tehtäviin kuuluu Allianssin edustaminen eri tilaisuuksissa kotimaassa ja kansainvälisillä kentillä, joten hyvistä sosiaalisista taidoista, vaikuttamiskokemuksesta sekä kielitaidosta on etua.

Ryhmän puheenjohtajana toimii Laura Luoto ja sihteereinä Jarkko Lehikoinen ja Janika Takatalo.

Kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmä 2019

 • Laura Luoto (pj)    
 • Mirna Aho
 • Monika Autio
 • Hanna Kivimäki
 • Onni Koponen
 • Nicholas Kujala
 • Silva Mertsola
 • Aleksi Murtojärvi
 • Adina Nivukoski
 • Julia Ståhle
 • Aliisa Toivanen
 • Lotta Tuominen
 • Anni-Lotta Yliaho