Niina ja Johanna, Turun Tyttöjen Talon ohjaajat

Turun Tyttöjen Talon ohjaajat

“Työmme keskiössä on kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisen toiminnan järjestäminen 12-28-vuotiaille tytöille ja nuorille naisille sekä sellaiseksi itsensä kokeville. Tyttöjen Talon toiminta on muutakin kuin perinteisen sukupuoliroolin mukaista tyttöilyä, sillä järjestämme ryhmiä, avointa toimintaa, työpajoja ja retkiä nuorten toiveiden ja tarpeiden mukaan. Haluamme kohdata jokaisen nuoren aidosti, joten työntekijöidenkin kesken kouluttaudumme työstämään tietynlaisia ajatusmalleja ja tarvittaessa kyseenalaistamaan yhteiskunnan antamia rooleja. Koemme tämän tyylisen työn arvokkaaksi, ja olemme saaneet täältä myös itse voimaa omaan elämään sekä positiivisempaa asennetta maailmaa kohtaan. Työssä näkee niin paljon valoa ja onnea, johon voi mielessään tarttua. Kuulemme nuorilta erilaisia elämäntarinoita ja tilanteita, ja tarjoamme heille keskusteluapua myös arjen pieniin asioihin ennen kuin ongelmat kasvavat. Työotteemme ja kattojärjestömme Auralan Nuoret ry:n ja Suomen Setlementtiliiton arvot kohtaavat myös hyvin omien arvojemme kanssa, ja haluamme toteuttaa niitä parhaamme mukaan tukien nuorten kehitystä ja kasvua.”

- Niina ja Johanna, Turun Tyttöjen Talon ohjaajat

Tyttöjen Talot ovat Suomen Setlementtiliiton 10-28-vuotiaiden tyttöjen, nuorten naisten ja itsensä sellaisiksi kokevien nuorisotiloja, joissa tehdään kulttuuri- ja sukupuolisensitiivistä nuorisotyötä. Tyttöjen Taloja on Suomessa seitsemällä eri paikkakunnalla: Turussa, Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Kuopiossa, Oulussa ja Rovaniemellä. Lisäksi Poikien Taloja löytyy Helsingistä ja Oulusta.