Jenni, Pääkaupunkiseudun 4H-yhdistykset

4H-Yrityskurssin Jenni

“Järjestämme 13-28-vuotiaille yrityskurssia, jolla käymme läpi yrityksen perusasioita: verotusta, kirjanpitoa, markkinointia… Lähdemme liikkeelle nuorten omista vahvuuksista ja valmiuksista, ja sitä kautta pyrimme tukemaan yrittäjyyden muotoutumista. Tämän päivän uraelämässä kaikille tuntuu olevan kaikkea, joten kurssilla mahdollistamme nuorille myös paikan, jossa voi tulle toteamaan, ettei lähde yrittäjäksi. Nuoret ovat rohkeita, omatoimisia ja aktiivisia, ja työssäni pääsen elämään nuorten kautta. Haluan olla tukena siinä, mitä he tarvitsevat.”

- Jenni, Pääkaupunkiseudun 4H-yhdistykset

Suomen 4H-liitto on valtakunnallisesti lasten ja nuorten parissa toimiva järjestö, jonka paikallistoimijat järjestävät esimerkiksi kerhotoimintaa ja erilaisia kursseja. Toiminnan taustalla olevat arvot ovat harkinta, harjaannus, hyvyys ja hyvinvointi.