Henna, Akavan opiskelijat

Akavan opiskelijoiden Henna

“Perimmäinen tarkoitus on, että kaikilla on hyvä olla duunissaan. Että kaikilla on mahdollisimman hyvä työelämä, jossa toteuttaa itseään ja kukoistaa siellä. Mun omalla tontilla on edustaa 116 000 korkeakouluopiskelijaa, joiden opiskelu ja työelämä pyritään saamaan kohtaamaan mahdollisimman sujuvasti. Ammattiliittoon lähteminen ei ollu mulle aluksi mikään selkeä suunta. Vieressä valittamisen sijaan halusin kuitenkin muuttaa tiettyjä asioita ja päätin lähteä tekemään sitä kaipaamaani muutosta ite. Akava toimii aika laajalla kentällä, joten kokemus on ollu silmiä avaava: me edustetaan isoa osaa ihmisistä aina varhaiskasvatuksen parissa työskentelevistä eläkeläisten terveydenhuoltoon. Samalla luodaan siltaa myös ammattikorkean ja yliopiston välille, kun muuten Suomessa koulutusjärjestelmät menee kahdessa eri putkessa.

Samasta muutoksenhalusta olin SuomiAreenassa myös järjestämässä nuorten puolueen perustamiskokousta. Meidän järjestelmät pohjautuu edustukselliseen demokratiaan, mutta kuuluuko nuorten ääni oikeasti yhtä painokkaana kuin muiden ikäluokkien? Haluttiin tarttua siihen ajatukseen, että millaisia päätöksiä sellaisessa yhteiskunnassa lopulta tehdään, jossa kaikki eivät osallistukaan, ja millaisia muutoksia siihen kaivataan. Parasta on ollut huomata niitä pieniä juttuja, joissa omalla työllä on ollu oikeasti merkitystä – oli se sitten osallistujan innostunut ilme, uuden idean kokeileminen tai se, että erikseen varmistetaan mitä mieltä nuoret ovat jostakin asiasta.”

- Henna, Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja

Akava on 36 jäsenjärjestöstä koostuva ammattiliittojen keskusjärjestö, joka edustaa yli 600 000 korkeakoulutettua työelämässä. Akavan opiskelijat edustaa korkeakouluopiskelijoita Akavassa ja yhteiskunnassa. Neljäsosa akavalaisista on alle 30-vuotiaita.