Syyskokous 2019

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona 20.11.2019 klo 15 Allianssi-talossa, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki. Toivotamme jäsenten edustajan (edustajat) tervetulleiksi kokoukseen!

Valtakirjojen tarkastus aloitetaan kokouspaikalla klo 14. Kokouksen alussa on kahvi- ja teetarjoilu. 

Kokouksen asialistalla on syyskokouksen sääntömääräiset asiat. Toiminnanjohtaja antaa mielellään lisätietoa syyskokouksen asioista. 

Allianssin ylintä päätösvaltaa käyttää sen kokous. Allianssin kokouksissa on äänioikeus jokaisella edel­lisen ka­lente­rivuo­den jäsenmaksun tai uuden jäsenen kyseessä ollessa meneillään olevan kalen­terivuoden jäsenmaksun maksaneel­la varsinaisella jäsenellä.

Varsinainen jäsen voi lähettää ko­kouk­seen pe­rus­yhdistys­tensä henkilö­jäsenmäärän perus­teella äänivaltaisia edustajia seu­raavas­ti:

- jäsenmäärä enintään 1000: 1 edustaja
- yli 1000 mutta enintään 5000: 2 edustajaa
- yli 5000 mutta enintään 20 000: 3 edustajaa
- yli 20.000 mutta enintään 50 000: 4 edustajaa
- jäsenmäärä yli 50 000: 5 edustajaa

Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytty säätiö voi lähettää kokoukseen kaksi (2) äänivaltaista edustajaa. Läsnä olevalla varsinaisen jäsenen äänivaltai­sella edustajalla on yksi ääni. Varsinainen jäsen voi val­tuuttaa enimmäisedustajamääräänsä pie­nemmän määrän edustajia edustamaan koko ääni­mää­räänsä. Edus­taja ei voi edustaa kuin yhtä varsinaista jäsentä. Yhteisöjäsenillä sekä Allianssin hallituksella ja toimihenkilöillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Pyydämme, että ilmoittaudutte kokoukseen viimeistään 15.11. Tälle sivulle ladataan kokouksessa käsiteltävät asiakirjat viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta. Kokous on paperiton.

 

Tapaamisiin marraskuussa!

Elisa Gebhard, puheenjohtaja
Anna Munsterhjelm, toiminnanjohtaja

 

Ehdolle Allianssin puheenjohtajaksi tai hallitukseen?

Nuorisoalan kattojärjestö Allianssille valitaan syyskokouksessa uusi puheenjohtaja sekä neljä hallituksen jäsentä ja varajäsentä kaudelle 2020-2021. Lisäksi valitaan yksi hallituksen jäsen vuodelle 2020 eroilmoituksensa jättäneen Robert Sundmanin tilalle. Kevätkokouksessa valitun vaalivaliokunnan tehtävänä on koota ehdokkaita avoinna oleviin tehtäviin. Vaalivaliokunta tekee syyskokoukselle esityksen hallituksen kokoonpanosta määräaikaan mennessä saapuneiden esitysten perusteella. Vaalivaliokunta noudattaa esitystä tehdessään Allianssin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja priorisoi mahdollisimman laajaa edustavuutta, mutta huomioi myös ehdokkaiden osaamisen ja motivaation. Vaalivaliokunta kannustaa Allianssin jäseniä asettamaan yhteisiä ehdokkaita ja muistuttaa, että viime syksynä toteutetun sääntömuutoksen jälkeen hallitukseen valitaan vain neljä jäsentä ja varajäsentä aiemman kuuden asemesta. 

Vaalivaliokunta pyytää jäseniltä esityksiä Allianssin puheenjohtajaksi ja hallituksen neljäksi varsinaiseksi ja neljäksi varajäseneksi vuosille 2020-2021 sekä yhdeksi varsinaiseksi jäseneksi vuodelle 2020. Toivomme, että  järjestöt esittävät vaihtoehtoisesti eri sukupuolten edustajia, mikäli mahdollista. Esitykset ja ehdokkaiden esittelyt tulee toimittaa sähköisellä lomakkeella viimeistään 1.11. 

Vaalitoimikunnan esitys hallituksen kokoonpanoksi julkistetaan 7.11. Lisäksi 13.11. klo 17 järjestetään Allianssi-talolla striimattu vaalitentti puheenjohtajaehdokkaille.

Annamme mielellämme lisätietoja ehdokasasetteluun ja vaaleihin liittyen.

Malin Lindholm, Suomen Partiolaiset (pj)
malin.lindholm@partio.fi, 0400 607245

Veera Alahuhta, Demarinuoret + SONK
veera.alahuhta@demarinuoret.fi, 040 8279779

Jarmo Kokkonen, Kirkkohallitus + Lähetysseura + Nuori kirkko
jarmo.kokkonen@evl.fi

Kristian Kyllönen, Kokoomusnuoret
kristian.kyllonen@kokoomusnuoret.fi

Eero Manninen, SYL
eero.manninen@syl.fi, 045 6317145 

Liitteet ja asiakirjat