Nuorisotyön menetelmien kehittäminen -ryhmä

Nuorisotyön menetelmien kehittäminen -ryhmä vie korkealaatuista suomalaista nuorisotyön osaamista muihin Euroopan maihin ja samalla parantaa myös suomalaisen nuorisotyön tasoa verkostoitumisen ja vuorovaikutuksen avulla.  

Ryhmä kokoaa yhteen nuorisoalan menetelmiä ja malleja niin järjestöjen, kuntien, seurakuntien kuin muidenkin toimijoiden toteuttamasta nuorisotyöstä sekä ideoi ja toteuttaa hyvien käytäntöjen jakamisen tapoja sekä Suomessa että kansainvälisesti. Ryhmä osallistuu nuorisotyön uusien toimintamuotojen ja mallien kartoittamiseen muista maista, niistä viestimiseen ja niiden jalkauttamiseen Suomessa. 

Samalla edistämme nuorten ja nuorisotyön liikkuvuusmahdollisuuksia lisäämällä erilaisia vaihtomahdollisuuksia niin nuorille kuin nuorten kanssa toimiville. 

Voit olla esimerkiksi kunnallisen nuorisotyön, nuorisotutkimuksen, nuorisoalan oppilaitoksen tai nuorisojärjestö-toiminnan osaaja, joka haluaa edistää nuorisotyötä ilman rajoja.

Ryhmän puheenjohtajana toimii Jari Pulkkinen ja sihteereinä Jarkko Lehikoinen ja Tiina Hokkanen.

Ryhmän jäsenet:

Özlem Akpirinc
Suvi Heikkinen
Ari Inkinen
Evianna Lehtipuu
Katja Levo
Elina Mäkelä
Ritva Saarikettu
Lumi Sallinen