Nuorisoalan viestinnän kehittämisen -ryhmä

Nuorisoalan viestinnän kehittämisen ryhmä ideoi ja kehittää Allianssin eri kanavissa toteuttamaa nuorisoalan viestintää. Ryhmä pääsee vaikuttamaan ja osallistumaan muun muassa Allianssin verkkosivu-uudistukseen, Nuorisotyön viikon viestintään ja sosiaalisen median sisällöntuotantoon. Ryhmän jäsenillä on näkemystä ja osaamista viestinnän keinoista ja kanavista, joilla nuorisoalan erilaiset toimijat tavoitetaan.

Ryhmän puheenjohtajana toimii Peppi Tervo-Hiltula ja sihteerinä Teemu Hanhineva. 

Ryhmän jäsenet:

Aleksi Heikola
Lauri Kanerva
Niina Meriläinen
Katri Korolainen
Robert Sundman