Kansainvälinen nuorisopolitiikka -ryhmä

Kansainvälisen nuorisopolitiikan -ryhmä vaikuttaa ja seuraa nuorten oikeuksiin liittyviä prosesseja sekä luo, ylläpitää ja kehittää kansainvälisiä verkostoja niin Euroopassa kuin globaalilla tasolla. 

Ryhmän keskeinen tehtävä on osallistua Allianssin kansainväliseen vaikuttamistyöhön kotimaassa ja kansainvälisillä areenoilla. Ryhmä tuo suomalaisten nuorten ääntä kuuluviin kansainvälisessä nuorisopolitiikassa ja pyrkii edistämään muun muassa Agenda2030 - sekä Nuoret, rauha ja turvallisuus -teemojen jalkauttamista sekä nuorten oikeuksien toteutumista. Vaikutamme EU:n tulevaan nuorisostrategiaan ja Erasmus+-ohjelman tulevaisuuteen. 

Kansainvälisen politiikan ryhmä toimii myös EU:n jäsennellyn vuoropuhelun kansallisena työryhmänä. Ryhmän jäseniltä edellytetään kokemusta kansainvälisestä toiminnasta sekä kiinnostusta oppia lisää kansainvälisestä nuorisopolitiikasta ja nuorten oikeuksista.

Luottamushenkilöiden tehtäviin kuuluu Allianssin edustaminen eri tilaisuuksissa kotimaassa ja kansainvälisillä kentillä, joten hyvistä sosiaalisista taidoista, vaikuttamiskokemuksesta sekä kielitaidosta on etua.

Ryhmän puheenjohtajana toimii Silja Markkula ja sihteerinä Jarkko Lehikoinen.

Ryhmä jakautuu kahteen alaryhmään, ryhmien jäsenet:

Eurooppa-ryhmä:
Aleksi Aalto
Juho Aalto
Veera Alahuhta
Juulia Heikkinen
Eini Järvi
Jenni Röynä
Nitin Sood
Tuomas Tikkanen
Mari Tuokko
 

Globaali-ryhmä:
Alviina Alametsä
Samuel Drake
Salla Kuuluvainen
Laura Kyyrö
Jasmine Malla
Linda Nyholm
Ilmi Salminen
Salla Uusitalo
Niklas Vaalgamaa