Luottariryhmät

Allianssissa toimii hallituksen lisäksi joukko muita luottamushenkilöitä. Luottamushenkilöryhmät (luottariryhmät) valitaan vuosittain ja ryhmien kausi kestää yhden kalenterivuoden. Ryhmät tuovat yhteen laaja-alaisesti nuorisoalan toimijoita Suomessa. Luottariryhmissä jäsenillä on mahdollisuuksia verkostoitua ja kasvattaa omaa asiantuntemustaan samalla kun he tukevat Allianssin työtä.

Luottariryhmät vaikuttavat niin Allianssin toimintaan kuin edunvalvonnan linjauksiin sekä laajemmin nuorisoalaan. Luottariryhmät tukevat Allianssin työntekijöitä sekä hallitusta nykyisten ja uusien toimintamallien, aloitteiden ja innovaatioiden tekemisessä. Luottamushenkilöt tuovat esiin omaa asiantuntemustaan ja samalla oppivat uusia asioita yhteistyössä Allianssin hallituksen ja toimiston kanssa. He ovat nuorisoalan osaajia ja innostuneita yhdessä tekemisestä. Ryhmiin ovat voineet esittää jäseniä Allianssin jäsenjärjestöt ja muut nuorisoalan toimijat kuten kunnat ja seurakunnat

Ryhmät ja niiden sihteerit vuonna 2019 ovat:

Luottaritoiminnasta Allianssissa vastaa järjestöpäällikkö Kirsi Uusitalo (kirsi.uusitalo@alli.fi