Luottariryhmät

Allianssissa toimii hallituksen lisäksi joukko muita luottamushenkilöitä. Luottamushenkilöryhmät (luottariryhmät) valitaan vuosittain ja ryhmien kausi kestää yhden kalenterivuoden. Ryhmät tuovat yhteen laaja-alaisesti nuorisoalan toimijoita Suomessa. Luottariryhmissä jäsenillä on mahdollisuuksia verkostoitua ja kasvattaa omaa asiantuntemustaan samalla kun he tukevat Allianssin työtä.

Luottariryhmät vaikuttavat niin Allianssin toimintaan kuin edunvalvonnan linjauksiin sekä laajemmin nuorisoalaan. Luottariryhmät tukevat Allianssin työntekijöitä sekä hallitusta nykyisten ja uusien toimintamallien, aloitteiden ja innovaatioiden tekemisessä.

Luottariryhmien hakuaika on syksyllä ja ryhmät nimetään joulukuussa. Ryhmien toimintakausi on kalenterivuosi. Ryhmät ja sihteerit vuona 2018 ovat:

 

Liitteet ja asiakirjat