Allianssi pähkinänkuoressa

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja, jonka jäseninä on 125 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan järjestöä.

Allianssin tarkoituksena on edistää nuorten kasvua yhteiskunnan vastuullisiksi jäseniksi, osallistumista päätöksentekoon ja kansainväliseen toimintaan. Allianssi palvelee nuorisojärjestöjä ja nuorisotyötä.

 

På svenska:

Finlands Ungdomssamarbete Allians rf är en nationell service- och intresseorganisation för ungdomsarbete. Allians är en politiskt och religiöst obunden intressebevakare vars medlemskår utgörs av 125 nationella ungdomsorganisationer och uppfostringssektorns föreningar.

Allians mål är att befrämja de ungas uppväxt till ansvarstagande medborgare, ungomars deltagande i beslutsfattandet och sporra till internationell aktivitet. Allians betjänar ungdomsorganisationerna och ungdomsarbetet.

 

In English:

The Finnish Youth Co-operation - Allianssi is a national service and interest organisation within the field of youth work. It is a politically and religiously independent trustee hosting 125 national youth work and educational organisations as its members.

Its purpose is to promote the development of youth into responsible members of the society and to encourage youth participation in decision-making as well as international activities. Allianssi serves youth organisations and youth work