Allianssi edistää nuorten hyvinvointia

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja, jonka jäseninä on yli 120 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan järjestöä. 

Allianssin tarkoituksena on edistää nuorten kasvua yhteiskunnan vastuullisiksi jäseniksi, osallistumista päätöksentekoon ja kansainväliseen toimintaan. Allianssi palvelee nuorisojärjestöjä ja nuorisotyötä.

Allianssin toimintaa ohjaa Allianssin strategia 2021 "Nuoret voivat hyvin". Allianssin visio ja kaiken toiminnan tavoite on nuorten hyvinvointi. Nuorten hyvinvointi on yhteiskuntamme perusta - Suomi voi yhtä hyvin kuin sen nuoret. Allianssin arvot ovat yhdenvertaisuus, osallisuus ja yhdessä onnistuminen.  

Tervetuloa Allianssin syyskokoukseen 29.11.2018!
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:llä on 130 jäsenjärjestöä. Sen jäseninä ovat miltei kaikki valtakunnalliset nuoriso- tai kasvatusalan järjestöt. Tämä listaus on päivitetty 31.10.2018. Linkkikorjaukset voi lähettää osoitteeseen tiedotus(at)alli.fi.
Allianssin kaikkea toimintaa ohjaavat säännöt ja linjaukset on koottu tälle sivulle.  Allianssin sääntöuudistus on käynnistetty keväällä 2018. Sääntötyöryhmän puheenjohtajana toimii hallituksen jäsen Santeri Lohi. 
Allianssin alumniyhdistys Allianssin alumniyhdistys perustettiin 23.11.2017 Allianssin 25-vuosijuhlaillallisella.
Nuorisotyön Seniorit 
Tältä sivulta löytyvät hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat.