Allianssi

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi edistää nuorten hyvinvointia ja palvelee nuorisojärjestöjä ja nuorisotyötä.

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja, jonka jäseninä on 135 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan järjestöä. 

Allianssin tarkoituksena on edistää nuorten kasvua yhteiskunnan vastuullisiksi jäseniksi, osallistumista päätöksentekoon ja kansainväliseen toimintaan. Allianssi palvelee nuorisojärjestöjä ja nuorisotyötä.

Allianssin toimintaa ohjaavat säännöt (syyskokous 2018) ja strategia (kevätkokous 2016). Vaikuttamistyön teemat ja tavoitteet on määritelty tavoiteohjelmassa (kevätkokous 2019). Allianssin asiakirjat löydät kootusti täältä.

Allianssi vastaa mielellään kaikkiin nuoriin, nuorisoalaan ja järjestöihin liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin. Allianssista ja sen jäsenjärjestöistä löytyy asiantuntemusta ja näkökulmia moniin ilmiöihin ja teemoihin.

Allianssi på svenska:
Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf är en nationell service- och intresseorganisation för ungdomsarbete. Allians är en politiskt och religiöst obunden intressebevakare vars medlemskår utgörs av 135 nationella ungdomsorganisationer och uppfostringssektorns föreningar.

Allians mål är att befrämja de ungas uppväxt till ansvarstagande medborgare, ungomars deltagande i beslutsfattandet och sporra till internationell aktivitet. Allians betjänar ungdomsorganisationerna och ungdomsarbetet.


Allianssi in English:
Finnish National Youth Council Allianssi is a national service and interest organisation within the field of youth work. It is a politically and religiously independent trustee hosting 135 national youth work and educational organisations as its members. 

Its purpose is to promote the development of youth into responsible members of the society and to encourage youth participation in decision-making as well as international activities. Allianssi serves youth organisations and youth work. 

More information in English here.

""

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

INFO: 044 416 5202, info@alli.fi, (maanantaisin klo 9-16, muina ajankohtina olethan suoraan yhteydessä asiantuntijoihimme)

LASKUTUSTIEDOT (huom! muuttunut 1.7.2018):
Verkkolaskuosoite: 003701165835
Operaattori: OpusCapita Solutions Oy
Operaattoritunnus: E204503
Y-tunnus: 0116583-5

Mikäli verkkolaskun lähettäminen ei onnistu, voit lähettää laskun sähköpostin liitteenä pdf-muodossa osoitteeseen seija.karvonen@alli.fi. Emme ota vastaan paperilaskuja.

Allianssin sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@alli.fi. Tarkemmat yhteystiedot löydät alle linkatuilta alasivuilta.

Vuosikokousten välillä Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n korkeimpana päättävän elimenä toimii Allianssin hallitus. Hallitus valitaan syykokouksessa.
Allianssin henkilöstöä kesällä ulkona porukassa.

Allianssin henkilökunta

Täältä löydät Allianssin henkilökunnan esittelyt ja yhteystiedot.

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:llä on 135 jäsenorganisaatiota. Jäseniämme ovat miltei kaikki valtakunnalliset nuoriso- tai kasvatusalan järjestöt.
Hallituksen lisäksi Allianssissa toimii joukko erilaisia avoimia työryhmiä ja yksi nimetty luottamushenkilöryhmä (luottariryhmä). Ryhmät tuovat yhteen laaja-alaisesti nuorisoalan toimijoita Suomessa.
Säännöt ohjaavat Allianssin toimintaa ja päätöksentekoa. Säännöistä päätetään tarvittaessa yhdistyksen yleiskokouksissa (yleensä kevät- ja syyskokoukset), jossa jäsenet käyttävät valtaa. Allianssin tavoiteohjelma antaa päälinjat kaikelle nuorisoalan kattojärjestön vaikuttamistyölle.
Nuoria hengailemassa ulkona viltillä

Nuorisoalaa yhdistävät verkostot

Allianssi kokoaa nuorisoalan toimijoita ammatillisiin ja teemallisiin verkostoihin. Sivulta löytyy listattuna myös kaikki Allianssin koordinoimat nuorisoalaa yhdistävät Facebook-ryhmät.

Allianssin alumniyhdistys Allianssin alumniyhdistys perustettiin 23.11.2017 Allianssin 25-vuosijuhlaillallisella.
Seniorit on eräänlainen nuorisotyön alumniyhteisö, kuten Allianssin alumnit. Jäsenistömme tulee kuntien ja järjestöjen tehtävissä pitkään toimineista. Teemme yhteistyötä nuorisotyön edistämiseksi, alan perinnetiedon keräämiseksi sekä hiljaisen tiedon siirtämiseksi mm.
The Finnish National Youth Council Allianssi Allianssi is the national youth council of Finland and a service and advocacy organisation in the field of youth work. We are a non-profit NGO with over 130 national member organisations.