Allianssin luottariryhmät 2018

Allianssissa toimii vuosittain lähes sata vapaaehtoista luottaria. Haku ryhmiin on syksyisin.
Nuorten osallisuus ja vaalit -ryhmä käsittelee nuorten äänestysaktiivisuuden vahvistamista sekä muita yleisiä vaaleihin liittyviä asioita ja Allianssin järjestämiä Nuorisovaaleja.
Kansainvälisen nuorisopolitiikan -ryhmä vaikuttaa ja seuraa nuorten oikeuksiin liittyviä prosesseja sekä luo, ylläpitää ja kehittää kansainvälisiä verkostoja niin Euroopassa kuin globaalilla tasolla. 
Yhdenvertaisuus-ryhmä käsittelee yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyviä teemoja nuorten eri elämänalueilla ja nuorisoalalla. Lisäksi ryhmä tukee etenkin moniperustaisen syrjinnän ehkäisyä sekä nuorisotyön inklusiivisuuden ja vammaisten nuorten oikeuksien edistämistyötä. 
Nuorisotyön menetelmien kehittäminen -ryhmä vie korkealaatuista suomalaista nuorisotyön osaamista muihin Euroopan maihin ja samalla parantaa myös suomalaisen nuorisotyön tasoa verkostoitumisen ja vuorovaikutuksen avulla.  
Nuorisotyön tulevaisuus -ryhmä seuraa nuorisotyön ja -politiikan tulevaisuuden kehityssuuntia ja ilmiöitä ja vaikuttaa niihin. Ryhmä osallistuu ja nuorisotyön ja -politikan ennakointityöhön ja nuorisoalalle sopivien ennakointityökalujen löytämiseen ja jalkauttamiseen. 
Nuorisoalan viestinnän kehittämisen ryhmä ideoi ja kehittää Allianssin eri kanavissa toteuttamaa nuorisoalan viestintää. Ryhmä pääsee vaikuttamaan ja osallistumaan muun muassa Allianssin verkkosivu-uudistukseen, Nuorisotyön viikon viestintään ja sosiaalisen median sisällöntuotantoon.