Osallisuus

Allianssi ja TPY yhdistävät voimansa nuorten osallisuuden ja demokratiataitojen vahvistamiseksi nuorten työpajoilla. Allianssi tarjoaa syksyllä 2018 demokratiakasvatuksen koulutusta ja toiminnallisia materiaaleja nuorten työpajoille ympäri Suomen.
Osallisuuden vahvistajat -verkosto on järjestöjen yhteinen ammattilaisverkosto, joka kokoaa osallisuuden parissa työskentelevät yhteen pari kertaa vuodessa. Verkosto kuulee asiantuntijapuheenvuoroja ja jakaa tietoa ja kokemuksia omista taustatahoistaan.
Politiikkaviikko järjestetään vuosittain eri oppilaitoksissa (alakoulut, yläkoulut, lukiot, ammatilliset oppilaitokset). Se on politiikan teemaviikko, jonka aikana tutustutaan politiikan toimintamekanismeihin sekä ajankohtaisiin poliittisiin aiheisiin eri tavoin.
Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi teetti eduskuntapuolueille kyselyn maakuntavaaleihin valmistautumisesta. Yhdeksästä eduskuntapuolueesta seitsemän vastasi kyselyyn.
More robust legal mechanisms must be put into place to ensure that the rights of young people are realized – Allianssi urges Finland to advocate for the creation of a convention on youth rights
Nuorten osallisuus ja vaalit -ryhmä käsittelee nuorten äänestysaktiivisuuden vahvistamista sekä muita yleisiä vaaleihin liittyviä asioita ja Allianssin järjestämiä Nuorisovaaleja.
Sipilän hallitus kokoontuu tänään ja huomenna kautensa viimeiseen kehysriiheen päättämään vuoden 2019 budjetin suuntaviivoista.
Ingressi fjdksöa kjdfklö jkadslf kldsafj lökdsjf ldsaj flsak fheadjsdfhjkl jdklsaf jkldsaf jdasf jasdf fhuhfoewae¨ hfdsöahfdsa heiohfö dsa hfidosöhfsaiöhf. jkdaf klösaj f '  
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry hakee uutta nuorten ilmastodelegaattia vahvistamaan nuorten osallistumista ilmastopoliittisessa päätöksenteossa, edistämään nuorten äänen kuulumista niin kansainvälisillä kuin kansallisillakin areenoilla sekä lisäämään nuorten tietoutta ilmastokysymy
Virva Viljanen, 27, on aloittanut Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n nuorten osallisuuden asiantuntija
Tilaa aihepiirin Osallisuus RSS-syöte