maksuton toinen aste

Allianssi lausui oppivelvollisuuden pidentämiseen liittyvästä lakikokonaisuudesta 15.6.2020. Uudistuksen aineistot löydät täältä.   Lausunnon keskeinen sisältö
Suomen perinteisiä valttikortteja, jopa vientituotteeksi asti, ovat kansainvälisissä vertailuissa menestyneet oppilaat ja laadukas, perheen tulotasosta riippumatta jokaisen saatavilla oleva koulutus.
Allianssi sai pyynnön lähettää asiantuntijalausunnon sivistysvaliokunnalle maksuttoman toisen asteen kansalaisaloitteesta. Allianssi on yksi kansalaisaloitteen vireillepanijatahoista yhdessä toisen asteen opiskelijajärjestöjen ja Pelastakaa Lapset kanssa. 
Tilaa aihepiirin maksuton toinen aste RSS-syöte