Lausunto

Allianssi sai pyynnön lähettää asiantuntijalausunnon sivistysvaliokunnalle maksuttoman toisen asteen kansalaisaloitteesta. Allianssi on yksi kansalaisaloitteen vireillepanijatahoista yhdessä toisen asteen opiskelijajärjestöjen ja Pelastakaa Lapset kanssa. 
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi siviilipalveluslain muuttamiseksi sekä siviilipalveluslain muutostarpeita selvittäneen työryhmän muistiosta. Työ- ja elinkeinoministeriölle
Oheisessa pdf-tiedostossa on Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n kommentit valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton oppaasta maakunnan nuorisovaltuuston toimintaan.
Allianssi ry:n lausunto arviomuistiosta, joka koskee kansalaisaloitemenettelyn toimintaa 2012-2017  Lukuohje: Lausunto on jätetty lomakkeella. Tässä lausunnossa on vain ne kysymykset, joihin Allianssi lausuu ja Allianssin kommentit.   25.10.2017
Lukuohje: Lausunto on jätetty lomakkeella. Tässä lausunnossa on vain se osa pykälää, johon Allianssi lausuu ja Allianssin kommentit. 1.9.2017
Allianssin lausunto työttömyysturvalain muuttamisesta (aktiivimalli) Sosiaali- ja terveysministeriölle STM/1919/2017
Opetusministeriölle Asia: Moniammatillisen viranomaisyhteistyön ja etsivän nuorisotyön lakisääteistäminen Viite: Lausuntopyyntö 13.8.2009 (Dnro 17/040/2009)
Tilaa aihepiirin Lausunto RSS-syöte