Lausunnot

Lausuimme 15.4.2021 eduskunnan lakivaliokunnalle yhteisöjen kokousmenettelyjä koskevasta väliaikaisesta laista - virallisemmin hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhti
Lausuimme 14.4.2021 oikeusministeriölle Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020 –työryhmän mietinnöstä. 
Lausuimme 18.3.2021 oikeusministeriölle uudesta väliaikaisesta laista yhteisöjen kokouksista – virallisemmin luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi laiksi väliaikaisesta poikkeamasta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yht
Kotouttamisen kehittäminen liittyy kiinteästi nuoriin ikäluokkiin, sillä Suomen ulkomaalaistaustaiset ovat ikärakenteeltaan suomalaistaustaisia nuorempia. Tilastokeskuksen mukaan alle 30-vuotiaita toisen polven ulkomaalaistaustaisista oli 96 prosenttia.
Tiiviisti: Sote-ratkaisun perusperiaatteet ovat onnistuneita ja uudistus ratkaisee suurimpia nuorten palveluihin liittyviä ongelmia.
Lausuimme sisäministeriölle 5.2. arpajaislain muutosesityksestä. Muutosesityksen tavoitteena on ennen muuta vähentää rahapelaamisesta aiheutuvia ongelmia. Nuoret aikuiset ovat rahapeliongelmien keskeinen riskiryhmä. Kannatamme muutosesityksen tavoitteita.
Eduskunta käsittelee hallituksen esitystä laittoman uhkauksen viemisestä julkisen syytteen alaiseksi silloin, kun uhkailu kohdistuu henkilöön
Lausuimme 30.1.2021 valtiovarainministeriölle Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja digitalisointi -hankkeessa (VM212:00/2018) toimivan järje
Lausuimme valtioneuvoston luonnoksesta koulutuspoliittiseksi selonteoksi 22.1.2021. Lausunto on annettu lausuntopalvelussa. Yleiset selontekoa koskevat kommentit
Lausuntomme keskittyy painopisteeseen 5: “Työmarkkinoiden toiminta, työttömille suunnatut palvelut ja työelämän kehittäminen” ja  lukuun “Nuorisopaketti”.
Tilaa aihepiirin Lausunnot RSS-syöte