Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja lukiolain muuttamisesta Asia:
Lausuimme 19.5. sivistysvaliokunnalle julkisen talouden suunnitelmasta.  Valiokunnan pyytämät teemat lausunnossa olivat:
Allianssin lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston koulutuspoliittisesta selonteosta 10.5.2021  
Lausuimme 15.4.2021 eduskunnan lakivaliokunnalle yhteisöjen kokousmenettelyjä koskevasta väliaikaisesta laista - virallisemmin hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhti
Lausuimme 14.4.2021 oikeusministeriölle Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020 –työryhmän mietinnöstä. 
Lausuimme 18.3.2021 oikeusministeriölle uudesta väliaikaisesta laista yhteisöjen kokouksista – virallisemmin luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi laiksi väliaikaisesta poikkeamasta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yht
Kotouttamisen kehittäminen liittyy kiinteästi nuoriin ikäluokkiin, sillä Suomen ulkomaalaistaustaiset ovat ikärakenteeltaan suomalaistaustaisia nuorempia. Tilastokeskuksen mukaan alle 30-vuotiaita toisen polven ulkomaalaistaustaisista oli 96 prosenttia.
Tiiviisti: Sote-ratkaisun perusperiaatteet ovat onnistuneita ja uudistus ratkaisee suurimpia nuorten palveluihin liittyviä ongelmia.
Lausuimme sisäministeriölle 5.2. arpajaislain muutosesityksestä. Muutosesityksen tavoitteena on ennen muuta vähentää rahapelaamisesta aiheutuvia ongelmia. Nuoret aikuiset ovat rahapeliongelmien keskeinen riskiryhmä. Kannatamme muutosesityksen tavoitteita.
Eduskunta käsittelee hallituksen esitystä laittoman uhkauksen viemisestä julkisen syytteen alaiseksi silloin, kun uhkailu kohdistuu henkilöön
Tilaa aihepiirin Lausunnot RSS-syöte