Koulutukset

Monikulttuurisuus on nyt ja on aina ollut osa suomalaista yhteiskuntaa. Suomen kulttuurinen ja etninen moninaisuus lisääntyy yhä ja näkyy erityisesti nuorissa ikäluokissa. Nuorisotyön kohderyhmiin kuuluu paljon maahanmuuttajataustaisia nuoria.
Hallitusohjelma on valmis ja baana auki järjestöjen vaikuttamistyölle seuraavaksi neljäksi vuodeksi! Enää pitäisi tietää, mihin kansalaisyhteiskunnan kannattaa vaikuttaa, mitä etuja kannattaa juuri nyt erityisesti valvoa ja kuinka lobataan omat tavoitteet onnistuneesti maaliin.
Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ja Nyytin Puhutaan kiusaamisesta -hanke järjestävät Rasistinen häirintä ja siihen puuttuminen -koulutuksen Allianssi-talolla 8.10.2019 klo 15-17 osana nuorten mielenterveyteen keskittyvää Nuorisotyön viikkoa.
Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ja Nyytin Puhutaan kiusaamisesta -hanke järjestävät Häirintätilanteet järjestötoiminnassa -koulutuksen Allianssi-talolla 8.10.2019 klo 13.00-14.45 osana nuorten mielenterveyteen keskittyvää Nuorisotyön viikkoa.
Valtakunnallinen nuorisotyön ja politiikan ohjelma 2017-2019 ohjaa pitkälti nuorisoalaa ja nuorisotyötä Suomessa. Tavoitteita ovat mm.
Nuorisoalalla painetaan hommia yhteiskunnan tärkeimmän tavoitteen eteen: nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja nuorten syrjäytymisen torjumiseksi.
Yksi Allianssin vuoden painopisteistä on ollut edistää Nuorelle turvallisten yhteisöjen syntymistä. Panostus näkyy syksyn koulutustarjonnassa: maksuttomaan Nuorelle turvallinen yhteisö -koulutukseen pääsee osallistumaan neljällä eri paikkakunnalla.
Järjestämme neljä kertaa vuodessa viestintätapaamisen, johon ovat tervetulleita jäsenjärjestöjen ja toimialan viestintää tekevät kollegat. Viestintätapaamisissa käsitellään toimialan ajankohtaisia asioita, verkostoidutaan sekä kuullaan alustuksia ajankohtaisista teemoista.
Kouluttajien esittelyt Allianssin freelancer-kouluttajat toimivat eri puolilla Suomea ja vetävät Allianssin osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyviä koulutuskokonaisuuksia. Kouluttajina toimivat: 
Järjestämme vuosittain lähes 100 koulutusta ja tapahtumaa, joiden tavoitteena on nuorisoalan toimijoiden osaamisen kasvattaminen, järjestötoiminnan kehittäminen sekä nuorisoalan keskinäisen yhteistyön vahvistaminen.
Tilaa aihepiirin Koulutukset RSS-syöte