Nuorista Suomessa

Tilastotietoa nuorista, heidän elinoloistaan ja nuorisotyöstä

Nuorista Suomessa -sivustolle on koottu tilastotietoa nuorista, heidän elinoloistaan ja nuorisotyöstä Suomessa. Edellisin kooste on tehty syyskuussa 2016. Lähteinä on käytetty tilastoja ja julkaisuja. Allianssi on koonnut vastaavan aineiston myös vuosina 2001, 2006, 2008, 2010, 2012 ja 2014, ja ne löytyvät sähköisinä painoksina Issuu-palvelusta sekä painettuina julkaisuina Nuorisotiedon kirjastosta.

Joogaava ihminen

Nuorten terveys ja elintavat

Tiesitkö, että noin 40 prosenttia ammattioppilaitoksissa opiskelevista naisista ei harrasta hengästyttävää liikuntaa kuin korkeintaan tunnin viikossa? 

Lue lisää nuorten terveydestä ja elintavoista

Kirjoittava käsi ja lehtiö

Nuorten koulutus ja työllisyys

Tiesitkö, että 71 % lukion päättäneistä nuorista ei sijoitu jatko-opintoihin välittömästi valmistumisensa jälkeen? 

Lue lisää nuorten koulutuksesta ja työllisyydestä

Avaimet

Nuorten kotitaloudet ja toimeentulo

Tiesitkö, että yli neljännes 18-24-vuotiaista on pienituloisia, eli heidän tulonsa ovat alle 60 % koko väestön mediaanituloista?

Lue lisää nuorten kotitalouksista ja toimeentulosta

Ryhmäselfie puhelimella

Nuorten sosiaaliset suhteet, vapaa-aika ja osallisuus

Tiesitkö, että yli neljäsosa peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisista on kokenut syrjivää kiusaamista koulussa tai vapaa-ajalla? 

Lue lisää nuorten sosiaalisista suhteista, vapaa-ajasta ja osallisuudesta