Piirroskuva Sara Nymanista.Sara Nyman (1999)

Kuka olet?
Ilmastoaktivisti ja ikuinen maailmanparantaja. Opiskelen Turussa valtio-oppia ja poliittista historiaa. Toimin Nuorten ilmastodelegaattina tuoden nuorten viestin neuvottelupöytiin ja lisäämällä nuorten tietoutta ilmastopolitiikasta. Olen mukana myös Suomen YK-nuorten hallituksessa ja Nuorten Agenda2030-ryhmässä.

Miten muutat maailmaa?
Nuorten äänen tuominen ilmastokeskusteluun ja aito osallistuminen on tärkeää, koska kysymys on meidän tulevaisuudesta. Tämänhetkinen ilmastopolitiikka määrittelee sen, millaisella planeetalla me aikuisena asumme. Nuorten käsitys ilmastokriisin hillitsemisen kiireellisyydestä on usein huomattavasti parempi kuin vanhempien sukupolvien, joten tämän äänen kuunteleminen pitäisi olla jokaisen päättäjän velvollisuus. Viime aikojen aktiivinen ilmastokeskustelu on pitkälti juuri nuorten ansiota ja osoittaa sen, että nuorilla on kyllä asiantuntijuutta ja halua vaikuttaa yhteiskuntaamme. 

Miten kannustat muita?
Jokainen voi vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillintään. Teot voi olla suuria tai pieniä, mutta niillä kaikilla on merkitystä. Toiminta luo toivoa ja auttaa uskomaan siihen, että onnistumme pelastamaan tämän pallon vielä tuleville sukupolville. 

Ketä henkilöä arvostat?
Kaikkia niitä nuoria ilmastoaktivisteja, jotka päivystävät perjantaista toiseen eduskuntatalon portailla tai täyttävät New Yorkin kadut kyltteineen.