Piirroskuva Salaado Qasimista.Salaado Qasim (1998)

Kuka olet?
Olen peruskoulun ja ammattikoulun opettaja pääkaupunkiseudulla. Olen kotoisin Vantaalta ja opiskelen aineopettajaksi Helsingin yliopistossa. Vapaa-ajallani teen työtä järjestöjen parissa.

Miten muutat maailmaa?
Työskentelen Rauhan ja Hyvinvoinnin järjestössä vapaaehtoisena nuorisotyöntekijänä ja järjestän siellä erilaisia toimintoja lapsille, nuorille ja naisille. Olen myös Helsingin yliopistossa opiskelijaedustaja ja edustajana ajan nuorten asioita tavoitellen saamaan nuorten äänet kuuluviksi. Toimin yliopistolla lisäksi EU-uralähettiläänä ja järjestän opiskelijoille tilaisuuksia, joissa pääsevät kuulemaan EU:n tarjoamista uramahdollisuuksista. Uralähettiläänä tavoitteenani on saada erilaisia ihmisiä eri taustoista mukaan päättäviin elimiin.

Miten kannustat muita?
Minusta maailmaa on mahdollista muuttaa paremmaksi aloittamalla prosessia kohti kehitystä ruohonjuuritasolta. Osallistuttaminen ja kiinnostuksien herättäminen alkaa esimerkkien näyttämisestä ja omien näkökulmien esittelemisestä. Vaikuttaminen tapahtuu diskurssin keinoin ja olemalla kiinnostunut toisten ajatuksista ja ottamalla huomioon toisten arvoja osoittaakseen kunnioitusta.

Ketä henkilöä arvostat?
Arvostan kaikkia ihmisiä, jotka ovat valmiita antamaan kaikkensa merkittävän asian eteen, sillä haluavat saada aikaan muutosta eivätkä tavoittele muutosta palvellakseen omia intressejä.