Piirroskuva Joonatan Ikosesta.Joonatan Ikonen (2002)

Kuka olet?
Olen lukion toista vuotta käyvä nuori Tampereelta. Seuraan aktiivisesti maailman menoa ja politiikkaa. Olen avoin uusille asioille ja suhtaudun elämään positiivisella, sekä humoristisella asenteella.

Miten muutat maailmaa?
Jokaisella lapsella ja nuorella tulisi olla oikeus tasapainoiseen, hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. Mielestäni on väärin, että heikoimmat, eli lapset ja nuoret, joutuvat Suomen kaltaisessakin hyvinvointivaltiossa kohtaamaan vääryyksiä perhe-elämässään. Itse kyseisen prosessin läpi käyneenä olen motivoitunut jakamaan kokemuksia, sekä kehittämään lastensuojelua. 

Toimin Tampereella kahdessa kokemusasiantuntijaryhmässä, joissa kehitetään lastensuojelua ja käsitellään lapsiin ja nuoriin liittyviä teemoja. Ryhmissä jaamme omia kokemuksiamme ammattilaisille, opiskelijoille, sekä toisillemme. Jokainen osallistuu oman mielenkiintonsa, jaksamisensa sekä halunsa mukaan. Toiminta on vapaaehtoista ja ryhmiin on helppo tulla mukaan. Vaikka aiheet ovatkin rankkoja, niin tuo asioista puhuminen ja kokemusten jakaminen helpottavan olon. Mielestäni parasta toiminnassa on sen vaikuttavuus ja se, että lasten ja nuorten ääni kuullaan oikeasti. 

Miten kannustat muita?
Lapsen edun tulisi olla lähtökohtana lapsia ja nuoria koskevia asioita käsitellessä. Lapsen etu ei voi toteutua jos heitä ei itse kuulla. Tästä syystä nuoria ja lapsia tulisi kuulla ja toivoisin, että jokaisella olisi mahdollisuus tuoda omat mielipiteensä ja näkemyksensä asioihin esille. Kehottaisin siis jokaista olemaan oma itsensä ja rohkeuteen tuoda oma itsensä esille ja jos rohkeutta ja jaksamista löytyy, niin liittymään esimerkiksi kehittäjäryhmään. Tärkeintä on se, että lapsia ja nuoria kuullaan. 

Ketä arvostat?
Arvostan monia poliitikkoja, jotka jaksavat  pitkäjänteisesti ajaa lasten ja nuorten etuja. Monissa maailmanlaajuisissa konflikteissa suurimpia kärsijöitä ovat lapset ja nuoret. Pekka Haavisto on keskittynyt monien konfliktien ratkaisemiseen esimerkiksi Afrikassa, sekä Lähi-Idässä. Tästä syystä arvostan Haavistoa maailman muuttajana. Maailmaa hän muuttaa avarakatseisesti ja monet näkökulmat huomioiden. Juurikin hänen neuvottelukykynsä ja rauhaisa luonteensa ovat ihailtavia piirteitä.