Piirroskuva Eveliina IkosestaEveliina Ikonen (1999)

Kuka olet?
Olen itsenäistynyt nuori ylioppilas Tampereelta. Vapaa-ajalla tykkään käydä kuntosalilla ja olla kavereiden kanssa ulkona. Minulla on kokemuksia lastensuojelusta 10 vuoden ajalta niin avohuollosta, sijaisperheessä asumisesta kuin jälkihuollosta.

Miten muutat maailmaa?
Olen mukana kahdessa kokemusasiantuntija ryhmissä, joissa tavoitteena on kehittää lastensuojelua. Ryhmissä kokoonnumme yhteen tietyn väliajoin kehittämään toimintaa ja etsimään tapahtumia, joihin voimme mennä keskustelemaan, kouluttamaan tai kehittämään lastensuojeluun liittyviä ongelmakohtia. Ryhmissä on matala kynnys ja siellä saa osallistua oman kiinnostuksen mukaan. Ryhmistä saa myös vertaistukea. Olemme käyneet mm. eduskunnassa, podcasteissa ja jopa muissa Pohjoismaissa levittämässä tietoa lastensuojelusta. 

Mielestäni lastensuojelun maailman avaaminen ja kehittäminen on tärkeää, koska näin huostaanotettujen leima ja ihmisten ennakkoluulot vähenevät, mikä näkyy puolestaan  kiusaamisen ja syrjinnän vähentymisenä. Tämä myös antaa lisää rohkeutta nuorille keräämään tietoa oikeuksistaan lastensuojelussa, ja vertaistuen saaminen on tärkeä osa tätä työtä. Tavoite on siis saada lasten ja nuorten ääni kuuluviin, ja kehittää lastensuojelua kaikilla asteilla, kansainvälisestä tasosta aina arkipäivän askareisiin.

Miten kannustat muita?
Kannustan etsimään tietoa mahdollisista kokemusasiantuntijaryhmistä lähialueellasi ja laittamaan viestiä kyseiseen paikkaan. Ryhmiin saa osallistua oman mielen mukaan, ja se on myös joustavaa. 

Ketä henkilöä arvostat?
Arvostan kokemusasiantuntija ryhmien vetäjiä, sillä he jaksavat innostaa ja tehdä aina enemmän, kuin heidän tarvitsisi.