August Kiattrakoolchai (2004)

Piirroskuva August Kiattrakoolchaista.August Kiattrakoolchai (2004)

Kuka olet?
Olen peruskoulun päättävä, historiasta, psykologiasta ja journalismista kiinnostunut helsinkiläinen nuori, jonka intohimo on yhteiskunnallisiin asioihin vaikuttamisessa. Vietän vapaa-aikaani usein ystävien seurassa ja rikoskirjallisuuden parissa.

Miten muutat maailmaa?
Toimin aktiivisena nuorisovaltuutettuna Helsingin nuorisoneuvostossa, jonka puheenjohtajan tehtävässä parhaillaan olen. Nuorisoneuvostossa pääsen edistämään helsinkiläisten nuorten asioita kunnallisessa päätöksenteossa ja viemään nuorten näkökulmaa paikkohin, joissa nuoria ei muuten kuultaisi. Monet kaupungin toimielimissä tehtävät päätökset vaikuttavat monen nuoren koulutukseen, harrastukseen, vapaa-aikaan ja muuhun arkeen. Mielestäni onkin hyvin tärkeätä, että nuoria kuullaan päätöksenteossa, ei ainoastaan kunnallisella tasolla, vaan myös ylemmillä tasoilla. Edistänkin aktiivisesti nuorten asioita myös maakunnallisella tasolla Uudenmaan maakunnallisessa nuorisovaltuustossa.

Lisäksi toimin Planin lastenhallituksessa, jossa tiedotamme lasten oikeuksista ja kehitysmaiden lasten ja nuorten arjesta sekä edistämme lasten, etenkin tyttöjen oikeuksia. Toimin myös aktiivisesti monissa yhteiskunnallisissa järjestöissä niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Erilaisissa luottamustehtävissäni ja muutenkin arjessani pyrin edistämään minulle ja muille nuorille tärkeitä asioita ja arvoja. Minua motivoi vahva usko siitä, että toiminnallani muutan maailmaa mahdollistamalla vaikuttamisen tilaisuuksia muille nuorille.

Miten kannustat muita?
Ole aktiivinen, ota jokaisesta mahdollisuudesta kiinni, ja lähde rohkeasti mukaan! Maailman muuttamisessa tärkeintä on innostus, ja halu muuttaa maailmaa. Pienikin teko on merkittävä. Pienistä puroista syntyy suuri joki. Älä siis epäröi lähteä vaikuttamaan itsellesi ja lähiympäristöllesi tärkeisiin asioihin!

Ketä henkilöä arvostat?
Arvostan Helsingin apulaispormestari Pia Pakarista. Kasvatuksen ja koulutuksen asioihin perehtyneenä nuorisovaltuutettuna olen päässyt usein seuraamaan, kuinka ihailtavaa työtä Pakarinen kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestarina tekee helsinkiläisten lasten ja nuorten hyväksi.