Piirroskuva Anton Keskisestä.Anton Keskinen (1994)

Kuka olet?
Kapinallinen Helsingistä. Noin vuosi sitten tutustuin syvällisemmin ilmaston ja ympäristön kriisiin, ja minulle selkeni kuinka toivottomassa tilanteessa ihmislajina olemme. Nykyinen kehitys on romahduttamassa sivilisaatiomme samalla kun media ja poliittiset järjestelmät jatkavat "asioilla on tapana järjestyä" -mentaliteetin ylläpitämistä. Nähtävästi maailman poliittiset järjestelmät ovat täysin kyvyttömiä toimimaan tilanteen edellyttämällä tavalla, Suomen hallitus mukaan lukien – siksi kapinoin Suomen hallitusta vastaan. Vuosi sitten jätin humanistiset yliopisto-opintoni tauolle ja liityin Elokapinaan, jossa olen nyt toiminut täysipäiväisesti.

Miten muutat maailmaa?
Organisoin yhdessä muiden kapinallisten kanssa joukkovoimaan perustuvaa väkivallatonta suoraa toimintaa ja kansalaistottelemattomuutta tekevää liikettä, joka vaatii poliitikoilta ihmisoikeuksia ja elämää kunnioittavaa ilmasto- ja ympäristöpolitiikka. Teen tätä mm. kirjoittamalla ja puhumalla eri tilaisuuksissa sekä osallistumalla itse suoraan toimintaan.

Miten kannustat muita?
Kerron, kuinka katastrofaalisessa tilanteessa olemme, ja että kansalaisten on pakko yrittää vaikuttaa suoraan ja nopeasti uusilla tavoilla ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaan poliittisen järjestelmän kykenemättömyyden ja perinteisten vaikuttamiskeinojen toimimattomuuden vuoksi. Kannustimena toimii halu estää nykyisten ja tulevien sukupolvien tuhoutuminen.

Ketä henkilöä arvostat?
Clare Farrellia.